تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۱/۲۷ - ۱۹:۲۸برای سال 92؛
نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها 6 درصد تعیین شد
سازمان امور مالياتي اعلام کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 92 به میزان 6 درصد تعیین شد.به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 92 به میزان 6 درصد تعیین شد. در اين اطلاعيه آمده است: بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد،* نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه سالانه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده كالاها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1392، شش درصد است.
اين گزارش مي افزايد: به منظور جلوگيري از هرگونه مشكلات اجرايي از موديان مالياتي مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده درخواست مي شود كه از ابتداي سال 1392 در كليه مبادلات اقتصادي فيمابين (عرضه كالاها و ارائه خدمات عمومي) ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد (6.3 درصد ماليات و 4.2 درصد عوارض) در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.

منبع:خبر گزاری مهر