تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۱/۲۹ - ۱۲:۱۵با حکم رئيس جمهور؛
عبدالعلي ميركوهي نشان ملي عدالت گرفت

معاون وزيردادگستري طي حكمي از سوي رئيس جمهور نشان عدالت گرفت.به گزارش خبرگزاري مهر، در متن حكم اعطاي اين نشان خطاب به عبدالعلي مير كوهي آمده است:

بر اساس اصل 129 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به پاس تلاشهاي صادقانه جناب عالي در عرصه قضا و بسط و گسترش عدل در كشور مفتخر به دريافت نشان درجه سه عدالت مي شويد.


 • نام و نام خانوادگي: عبدالعلي ميركوهي
 • متولد: 1333
 • صادره از: گرمسار
 • مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد حقوق خصوصي

سوابق اجرايي:

 1. قاضي (داديار) دادسراي اهواز
 2. رئيس دادگاه صلح مستقل طالقان
 3. داديار دادسراي كرج
 4. معاون دادستان كرج
 5. دادستان عمومي شهرستان شهريار
 6. رئيس دادگستري شهريار
 7. معاون قضائي دادگستري استان تهران
 8. رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران
 9. عضو معاون ديوان عالي كشور
 10. رئيس شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي كشور
 11. عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه (موضوع ماده 21 قانون جرائم رايانه اي)
 12. عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
 13. عضو شواراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك

عبدالعلي ميركوهي كه سابقه پژوهش با موضوع دادگاه كيفري بين المللي، پليس اينترپل، مسئوليتهاي مدني قهري و قراردادي و پول شويي دارد در تهيه و تدوين 60 فقره توافقنامه هاي همكاري قضايي در امور كيفري و مدني و تجاري و استرداد مجرمين نقش موثري داشته است.

وي همچنين در سال 1379 به عنوان قاضي نمونه كشوري در چهارمين جشنواره شهيد رجائي، در سال 1380 به عنوان مدير نمونه دادگستري استان تهران، در سال 1378 به عنوان مدير نمونه استاني به علت جديت و اهتمام در ارتقاء كيفيت امور قضايي استان تهران و به عنوان دادستان نمونه انتخاب شده است.


منبع:خبر گزاری مهر