حادثه > خارجی- گروه حوادث:
به*دنبال تجاوز مرد ناشناسی به یک دختربچه پنج ساله در هند که خشم مردم را برانگیخت و اعتراضات گسترده آنها را در پی داشت، پلیس از دستگیری متهم این پرونده خبر داد.
دوشنبه هفته گذشته، مأموران پلیس دهلی*نو در جریان ناپدید شدن دختربچه پنج ساله*ای در حومه این شهر قرار گرفتند. بررسی*ها نشان می*داد که این دختربچه به همراه پدر و مادر فقیرش در یک منطقه حلبی*آباد زندگی می*کرده و هنگامی که برای بازی از خانه بیرون رفته، ناپدید شده است.
مأموران پلیس جست و جوی گسترده*ای را برای یافتن ردی از او آغاز کردند تا اینکه سه روز بعد پیکر نیمه*جان دختربچه در خانه یکی از همسایه*ها پیدا شد. او به سرعت به بیمارستان منتقل شد و پزشکان با مشاهده وضعیت دلخراش وی تلاش برای نجات جانش را شروع کردند. وقتی مشخص شد که در مدتی که دختربچه ناپدید بوده، مدام به او تجاوز شده، این خبر به سرعت در رسانه*های هند و سراسر دنیا منتشر شد و مردم را به یاد ماجرای وحشتناکی انداخت که در آخرین*ماه سال گذشته میلادی در این شهر رخ داد.

در آن حادثه شش مرد جوان با حمله به یک دختر دانشجو و نامزدش، در داخل مینی*بوس دختر جوان را مورد آزار و اذیت قرار دادند و سپس هر دوی آنها را به بیرون از ماشین پرت کردند که این حادثه مرگ دختر جوان را به همراه داشت. بدین*ترتیب صدها نفر از معترضان به خیابان*ها ریختند و با تجمع در مقابل مقر پلیس و سر دادن شعار خواهان افزایش تدابیر امنیتی و اقدامات سختگیرانه دولت علیه متجاوزان به زنان و دختران در این شهر 16میلیون نفری شدند. روز شنبه، مقامات پلیس این شهر خبر از دستگیری متهم پرونده دادند. این مرد جوان که همسایه دختربچه پنج ساله است، در بازجویی*ها اعتراف کرده که بعد از ربودن دختربچه و زندانی کردن او در خانه*اش وی را مورد شکنجه*های وحشیانه خود قرار داده است. این در*حالی*است که پزشکان حال دختربچه را وخیم اعلام کرده و گفته*اند 48ساعت آینده برای او از اهمیت حیاتی برخوردار است.