اقتصاد > اقتصاد*ملی- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون گفت : حق بیمه شاخص ثالث پنج درصد کاهش می*یابد.
به گزارش ایسنا، جعفر قادری اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تغییراتی را در خدمات قضایی و ثبتی مصوب کرد که براساس آن تعرفه تعویض سندهای مالکیت از جلدی 20هزار تومان به 30هزار تومان افزایش یافت. قادری همچنین از افزایش تعرفه صدور و تمدید هر جلد گذرنامه خبر داد و گفت: این تعرفه از 60هزار تومان به 75هزار تومان افزایش پیدا کرد.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، تعرفه تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت معمولی به هوشمند نیز از 10به 12هزار تومان افزایش می*یابد. وی همچنین از افزایش تعرفه تعویض پلاک خودرو در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تعرفه تعویض پلاک خودرو از 35هزار تومان به 45هزار تومان افزایش می*یابد. وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در بخش مالیات*ها از افزایش دو هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی خبر داد و گفت: درآمدهای مالیاتی از 53هزار میلیارد تومان به 55هزار و 557میلیارد تومان افزایش یافت. عملکرد سال 91نیز در این زمینه 40هزار میلیارد تومان بوده است.