رئیس شورای رقابت گفت:* دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو بر اساس نرخ پایه خودرو در فرودین 91 تهیه شده و شورای رقابت تنها مرجع تعیین قیمت خودرو است. فارس نوشت: جمشید پژویان درباره جلسه یکشنبه اول اردیبهشت ماه 1391 شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو گفت: در این جلسه شورا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مصوب شد که از دوشنبه 2 اردیبهشت ماه فرمول آن روی سایت شورای رقابت قرار می*گیرد.
وی در مورد اینکه چند درصد قیمت خودرو افزایش یا کاهش می*یابد، گفت: این دستورالعمل درصدی نیست بلکه بر اساس قیمت پایه خودرو در فروردین 91 و همچنین بر اساس متغیر نرخ تورم*بخشی صنعت خودرو بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعلام می*کند، محاسبه می*شود.
رئیس شورای رقابت افزود: همچنین متغیر دیگری برای کیفیت خودرو در نظر گرفته می*شود که سازمان استاندارد آن را اعلام می*کند، بعلاوه دو درصد برای بهبود کیفیت خودرو باید درخودرو سازان وجود داشته باشد که اگر یک خودروساز افزایش دو درصد کیفیت خودرو را به عنوان حداقل رعایت نکند قیمت آن نسبت به فرمول تهیه شده کاهش پیدا می*کند.
پژویان در پاسخ به این پرسش که حداقل و حداکثر افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: در این زمینه هنوز محاسبه عددی انجام ندادیم، چون هنوز نرخ تورم*بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است؛ گرچه نرخ تورم کلی برای سال 1391 اعلام شده است.

رئیس شورای رقابت در واکنش به اینکه یکشنبه اول اردیبهشت ماه به موازات جلسه شورای رقابت، بین کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت از مصرف*کنندگان جلسه*ای برگزار شده و قیمت جدید خودرو در آن اعلام شده است، گفت:* این یک نشست غیرقانونی بوده است چون هم کمیسیون اصل 90 و هم سازمان حمایت از مصرف*کنندگان، ارتباطی به موضوع تعیین قیمت خودرو ندارند. ممکن است عده*ای دور هم جمع شده باشند ولی نمی*توانند راجع به قیمت خودرو تصمیم*گیری کنند.
پژویان تأکید کرد: خود نمایندگان مجلس، قانون را تصویب کردند که شورای رقابت مرجع تصمیم*گیری در مورد قیمت خودرو است و این قانون مجلس است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین نمی*توانند خلاف قانونی که خود تصویب کرده*اند، رفتار کنند.
پژویان در مورد اینکه گفته می*شود قیمت اعلام شده توسط کمیسیون اصل 90 مجلس به خودروسازان ابلاغ شده است، گفت: این اشتباه و غلط است چون یک مرجع قانونی نمی*تواند قانون را زیر پا بگذارد. البته ممکن است اصل این خبر اشتباه باشد و قیمت*گذاری در کار نباشد.
پژویان درمورد دستورالعمل قیمت خودرو گفت:* دستورالعمل تعیین نحوه قیمت*گذاری خودرو را شورای رقابت می*دهد. از این به بعد قیمت خودرو بر اساس این دستورالعمل تعیین می*شود و خودروسازان موظف هستند از این الگو تبعیت کنند و اگر مشکلی باشد آن را به شورای رقابت اعلام می*کنند تا در مورد آن تصمیم*گیری شود.
رئیس شورای رقابت درباره اینکه آیا قیمت خودروهای وارداتی هم در شورای رقابت تعیین می*شود، گفت: هنوز شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای وارداتی وارد بحث نشده است.