سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات کاهش 15 تا 30 درصدی قیمت خودرو، زمان اعمال این کاهش قیمت را اعلام کرد و از مصرف*کنندگان بازار خودرو خواستار شد در صورتی که می*خواهند فضای دلالی دامن*گیرشان نشود، مشاهدات*شان را به مجلس یا به واحدهای نظارتی سازمان حمایت گزارش نمایند و با فضای دلالی مقابله کنند. گفتگوی همشهری آنلاین با مصطفی افضلی*فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات کاهش قیمت خودرو در ادامه آمده است:

  • آنچه که درباره تصویب دستورالعمل شورای رقابت برای کاهش ۱۵ تا 30 درصدی قیمت خودرو مطرح شده است، آیا تصمیم نهایی است یا هنوز مصرف*کنندگان باید منتظر اخبار کاهش قیمت خودرو بمانند؟

- بله، تصمیم نهایی است. بالاخره با تدبیر و رایزنی و نظارت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که جلسات متعددی را با حضور کلیه سازمان*ها و موسسات و مراکز مربوط به خودرو اعم از انجمن خودروسازان، انجمن قطعه*سازان، سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل داد، دستورالعمل تقلیل قیمت خودروها نهایی شد.
ابتدا قرار بود که شورای رقابت تا یک هفته قبل از پایان سال 1391، دستورالعمل قیمت خودرو را تهیه کند که نتوانستند انجام دهند. در جلسه بعدی مقرر شد تا پایان فروردین ماه 1392 این کار را انجام دهند که توانستند به قول خود عمل کنند و این دستورالعمل را در اختیار سازمان حمایت قرار دادند و سازمان حمایت هم بنا شد که بر اساس همین دستورالعمل نسبت به اعلام قیمت جدید با لحاظ تقلیل قیمت از 15 تا 30 درصد بر اساس نوع خودرو اقدام کنند.

  • آیا درست است که هر قدر قیمت خودرویی پائین*تر باشد کمتر دستخوش کاهش قیمت می*شود؟

- این را دیگر بر اساس دستورالعمل مشخص می*کنند که بر اساس نوع خودرو از 15 تا 30 درصد تقلیل قیمت اعمال می*شود.

  • این کاهش قیمت از چه زمانی اعمال می*شود؟

- کاهش قیمت خودرو روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه نهایی شد. این کاهش قیمت از روز تصویب، معتبر است و بنا شد به خودروسازان ابلاغ شود که به اجرا بگذارند.

  • احتمال دارد در حاشیه این کاهش قیمت خودرو، شاهد دامن زدن به فضای دلالی از سوی برخی عوامل باشیم. چه برخوردی برای مقابله با این فضا پیش*بینی کرده*اید؟

این هم از طریق کمیسیون اصل 90 و هم از طریق تحقیق و تفحصی که مجلس برای خودروسازان تصویب کرده است قابل پیگیری است. تحقیق و تفحص از خودروسازان در حال حاضر دارند کار خود را انجام می*دهند. کمیسیون اصل 90 گزارش خود را در صحن قرائت می*کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد پرونده را برای قوه قضاییه می*فرستد که مطابق قانون در اولین جلسه با اولویت نخست نسبت به بررسی و صدور حکم اقدام کنند.

  • شهروندان چه اقدامی انجام دهند؟

شهروندان این موارد را به مجلس یا به واحدهای نظارتی سازمان حمایت گزارش کنند. مردم اگر می*خواهند متضرر نشوند، با این قضیه مقابله کنند. واگرنه در این وان افسای قیمت خودروها متأسفانه بیشتر جیب دلال*ها پر شد.