رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تصمیم این بانک برای اجرای نظام شناور مدیریت شده و سیاست یکسان سازی نرخ ارز گفت: تحریم*های یکجانبه فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد بدون نفت در ایران است. مهر نوشت: محمود بهمنی به همراه معاون ارزی بانک مرکزی در اجلاس معاونین روسای کل بانک*های مرکزی گروه 24 شرکت کرد.
رئیس کل بانک مرکزی و هیئت همراه با تعدادی از روسای کل بانک*های مرکزی و همچنین مسئولان بخش*های مختلف صندوق بین المللی پول ملاقات*هایی را برگزار کردند و تعاملات صندوق بین المللی پول و کشورمان را مورد بحث قرار دادند.
بهمنی در ملاقات با مسئولان بخش خاورمیانه و گروه میز ایران به تحولات و پیشرفت*های اخیر در اقتصاد کشورمان به ویژه تغییر رویکرد توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صادرات و حمایت از تولید ملی اشاره کرد و بر تصمیم بانک مرکزی بر اجرای نظام شناور مدیریت شده و سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به "دوره گذار" وضعیت ارزی کشور و سیاست*های اعمال شده در سال*های 90 و 91 تاکید کرد.
وی تحریم*های یک جانبه و چندجانبه را فرصتی برای تسهیل در تغییرات ساختاری کشور به سمت سیاست جایگزینی صادرات به جای واردات و اقتصاد بدون نفت برشمرد و بر روند رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات در سال 91 در مقایسه با سال 90، در خصوص تصمیم دولت و بانک مرکزی به اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای غیرنفتی و تولید داخل همراه با افزایش بهره وری و رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی اشاره کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین افزایش نرخ ارز و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی را زمینه ساز حمایت از تولید ملی و پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز در داخل کشور دانست و اظهار داشت: این امر موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و در نهایت مثبت شدن تراز بازرگانی کشور در سال 91 شده است.
بهمنی با توضیح علل افزایش تورم در سال 91، برنامه*ها و دستاوردهای ناشی از اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه*ها را موفقیت آمیز اعلام و آثار تورمی ناشی از این برنامه را کمتر از میزان پیش بینی شده عنوان کرد و در مذاکرات صورت گرفته نیز مسئولین ذیربط در صندوق بین المللی پول این موضوع را مورد تائید قرار دادند.

وی همچنین با توجه به دستاوردهای دو سال اخیر و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت، هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید، تقلیل بدهی*های ارزی کشور و کاهش واردات را به عنوان سیاست*های کلان اقتصادی در راستای کاهش نقدینگی، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال 92 عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز شنبه 20 آوریل (31 فروردین) در جلسه گروه پولی و مالی (imfc) شرکت کرد. در این جلسه، گزارش وضعیت اقتصادی جهان در سال 2012 و چشم انداز آن، بدهی کشورها، مشکل بیکاری، مسائل مربوط به قیمت گذاری انرژی و تجدید ساختار اقتصادی کشورها به بحث گذارده شد و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورها در مناطق مختلف به تفکیک کشورهای توسعه یافته، بازارهای نوظهور، منطقه اروپا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای کم درآمد توصیه*های لازم جهت بهبود وضعیت اقتصادی در هر یک از این مناطق به عمل آمد.
هیئت بانک مرکزی روز دوشنبه 22 آوریل (2 اردیبهشت) برای شرکت در اجلاس اقتصادی و اجتماعی ecosoc سازمان ملل متحد و پاره*ای ملاقات*ها به نیویورک سفر خواهد کرد. بهمنی به همراه هیئت بلندپایه*ای از مقامات اقتصادی کشور به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین*المللی پول و بانک جهانی در سال 2013، از 15 لغایت 22 آوریل مطابق با 27 فروردین تا 1 اردیبهشت 1392 در واشنگتن به سر می*برد.