مدیرعامل ساپکو با تأکید بر اینکه بازار خودرو را نباید با تصمیمات نسنجیده اداره کرد، گفت: دو ماه است که از فروش خودروسازان به بهانه کاهش قیمت خودرو جلوگیری شده و همین امر تعدیل نیروی انسانی در قطعه*سازان را در پی داشته است. به گزارش مهر، عادل پیرمحمدی در نشست خبری انجمن قطعه*سازان گفت: بازار خودرو، بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می*شود و چنانچه برخی تصمیمات خللی در روند عرضه و تقاضا به وجود آورد، دلالان وارد بازار شده و سودجویی می*کنند. بنابراین نباید با تصمیمات نسنجیده در رابطه با قیمت خودرو، تولید را کاهش داد؛ چراکه با کاهش تولید، تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و باز هم قیمت خودرو به طور طبیعی در بازار افزایش می*یابد.
مدیرعامل ساپکو افزود: هم اکنون مشکلات زیادی از جمله عدم گشایش ال سی، تحریم*های خارجی و فشار اقتصادی در داخل سبب بروز مشکلات بسیاری برای صنعت خودروسازی و قطعه*سازی کشور شده است. این در حالی است که فضای کسب و کار ایران نباید با فضای کسب و کار خودروسازانی همچون چین و کره مقایسه شود.
وی تصریح کرد: علیرغم تمامی مشکلات ایران خودرو تا کنون تعدیل نیرو نداشته است؛ ولی قطعه*سازان به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم دریافت مطالبات خود، با تعدیل نیرو مواجه شده*اند و این موضوع به اشتغال کشور لطمه زده است، این در شرایطی است که اگر قرار باشد در مورد قیمت خودرو، احساسی و غیرمنطقی تصمیم گرفت، حتماً باید منتظر وارد آمدن ضربه شدیدی به اشتغال کشور بود.

به گفته پیرمحمدی، کاهش 30 درصدی قیمت خودرو، یک کار غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و شورای رقابت باید خودرو را به صورت منطقی قیمتگذاری کند. چراکه صنعت خودروسازی به دنبال افزایش قیمت غیرمنطقی نیست.
وی اظهار داشت: هم اکنون مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان بر مبنای ارز آزاد قیمت*گذاری می*شود و حتی در برخی از مواد اولیه نیز قیمتگذاری از ارز آزاد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که صنعت خودروسازی و قطعه*سازی کشور خواستار تعیین قیمت خودرو بر اساس آنالیز قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و همچنین مستند و قابل دفاع است.
پیرمحمدی اظهار داشت: سال 1391 کارگروه حمایت از تولید پرداخت 20 هزار میلیارد ریال وام به دو خودروسازی بزرگ کشور را تصویب کرد؛ ولی متأسفانه خبری از پرداخت تسهیلات نشد، این در شرایطی است که دو ماه است به بهانه تعیین روش قیمت*گذاری خودرو جلوی فروش خودروسازان گرفته شده است و ایران خودرو در مدت مشابه سال 1391 چهار برابر 1392 تولید داشته است.
وی در ادامه هر گونه احتکار در صنعت خودروسازی را رد کرد و گفت: مهمترین دلیل کاهش تولید و عرضه خودرو در مقطعی از سال 1391، عدم تأمین 15 قطعه فوق*العاده ایمنی در خودروهای تولیدی کف کارخانه بوده است.