رئیس شورای رقابت از ارائه دستورالعمل دائمی قیمت*گذاری خودرو به خودروسازان در صبح دوشنبه دوم اردیبهشت ماه خبر داد و اعلام کرد: قیمت*های جدید صبح چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه در سایت این شورا منتشر خواهد شد. جمشید پژویان در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش و در واکنش به قیمت*های اعلام شده خودرو توسط برخی از اعضای این شورا گفت: قیمت*های اعلامی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و کسی حق ندارد از زبان شورا اخبار نادرست منتشر کند.
وی افزود: من متأسفم که آقای مددی چنین اشتباه بزرگی را انجام دادند، این قیمت*های اعلام شده هیچ*گونه وجاهت قانونی ندارند و غیر واقعی هستند. شورای رقابت در جلسه یکشنبه فقط دستورالعمل را تنظیم کرده است. ما دستورالعمل را صبح دوشنبه به خودروسازها اعلام می*کنیم، این دستورالعمل براساس پارامترهایی که از مراجع رسمی اخذ شده، منتهی به یک قیمت می*شود.

وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت که برای خودروها تنظیم شده است، مبتنی بر یک مجموعه مطالعات و مبنای علمی هستند و خود خودروسازها می*توانند بر اساس این دستورالعمل قیمت خودروها را مشخص کنند.
پژویان تصریح کرد: در این دستورالعمل*ها متغیرهایی وجود دارد که یکی بر اساس تورم بخشی و یکی شاخص کیفیت است. مبنای محاسبه نیز بر اساس قیمت*های فروردین 91 است، همچنین خودروسازها می*بایست سالانه دو درصد بهبود کیفیت داشته باشند.
رئیس شورای رقابت وعده داد صبح چهارشنبه قیمت*های جدید خودروها و دستورالعمل در سایت شورای رقابت منتشر می*شود.