به*دنبال تیراندازی در یک مجتمع آپارتمانی در سیاتل آمریکا پنج نفر ازجمله فرد مظنون به تیراندازی کشته شدند. ساعت 21:30یکشنبه، مأموران پلیس شهر سیاتل با دریافت تماسی مبنی بر وقوع تیراندازی در یک مجتمع آپارتمانی راهی آنجا شدند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند، داخل پارکینگ مرد مجروحی را دیدند که یک قبضه اسلحه در دست داشت اما قبل از آنکه بتواند از سلاحش استفاده کند، او را به رگبار بستند.
مرد مسلح روی زمین افتاد و مأموران با ورود به داخل پارکینگ علاوه بر جسد وی، با جسد دو مرد دیگر روبه*رو شدند که به فاصله کمی از هم روی زمین افتاده بودند. مأموران در ادامه برای دستگیری مظنونان احتمالی دیگر به سرعت به وارسی آپارتمان پرداختند اما در این میان با جسد زن و مردی روبه*رو شدند که در دو واحد جداگانه هدف اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده بودند.
کتی اسچراک، سخنگوی پلیس ایالتی روز گذشته به خبرنگاران گفت: هنوز معلوم نیست که مرد مسلح به ضرب گلوله پلیس به قتل رسیده یا به*خاطر جراحتی که داشته و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. هنوز گزارشی درباره انگیزه این جنایت مخابره نشده است اما مقامات پلیس اعلام کرده*اند که احتمالا مهاجم شریک جرم نداشته و به تنهایی دست به جنایت زده است.