گوجه فرنگی را بشویید سپس در بخش بالا و پایین پوست آن یک برش نازک + بزنیدبه مدت 30 ثانیه گوجه فرنگی ها را داخل آب در حال جوشیدن بیندازید
سپس گوجه فرنگی ها را داخل آب یخ بیندازید و 2 دقیقه اجازه دهید داخل آب یخ بمانندگوجه فرنگی ها را از آب خارج کنید و به راحتی پوست آن را جدا کنید
گوجه فرنگی پوست کنده برای تهیه انواع سس ها ، داخل پیتزا و … استفاده میشود


منبع:ایران کوک