درمانهای ساده بیخوابی – INSOMNIA
ازآنجا که بى خوابى فوق العاده موجب خستکى وناتوانى جسم و مغز مى شود بایستى آن را یکنوع مریضی دانست و جدا به معالجه آن پرداخت . نخستین کارى که در این باره باید نمود این است که باید علت بى خوابى را تشخیص داده و آنرا ازمیان برد. سوء*هاضمه بعضى اوقات موجب بى خرابى میگردد که در این صورت باید بیدرنگ در صدد رفع سوء*هاضمه برآمد . بهترین روش در این مورد این است که مرتب و به مقدار لازم غذا بخوریم و صبح و عصربه ورزش سبک بپردازیم و شب زود بخوابیم و شام غذاى سبک بخوریم . شام را باید لا اقل دوساعت پیش از خوابیدن خورد….مسئله مهمی*که در هنگام بى خوابى در نظر داشت این است که نباید نگران بود از اینکه بى خوابى نتایج بدى ببار بیاورد زیرا این خود مزید بر علت مى شود.اکر رختخواب راحت و هواى اطاق هم پاک باشد با کشیدن نفس*هاى عمیق مى توان به خواب رفت و نیز تغکر درباره امرى تجدیدى و یا تجسم منظره اى زیبا و روح افزا باعث ایجاد حالت خواب آلودگی می*شود . بعضى اوقات بى خوابى در نتیجه کمی*عمل تعرق تولید مى شود در این صورت آبتنى با آب گرم یا ورزش سبک موجب رفع کسالت میگردد.اینکه میگویند براى به خواب رفتن بهترین طریق مطالعه کتاب است عقیده اى است نادرست زیرا شما بر اثر کار مغزی و یا جسمى روزانه خسته اید و جایز نیست با مطالعه کتاب بر خستکى خود بیفزائید بلکه بهتر این اینست که به اعصاب خود فرصت تجدید قوا بدهید.به خاطرداشته باشید موقع خواب قلب و معده بر سمت راست بدن قرارگرفته باشد و براى اینکه اعضای حیاتى درست کار کنند بهتر است هنکام خواب به این دو عضو فشارکمتری وارد شود. پس باید حتى الامکان باید به پهلوی راست بخوابید تا از این فشار جلوگیری شود . گرچه باورکردنى نیست با وجود این باید گفت که در بعضی موارد نا مرتب بودن رختخواب خود باعث بیخوابى می*گردد براى اینکه خون درست جریان یابد لازم است در هنکام خواب سر بر روى سطح بلند ترى قرارگیرد براى همین جهت است که استفاده از بالش توصیه شده ولى پیداست در صورتیکه بالش خیلى بلند باشد خود موجب بى خوابى مى گردد . نفسهای عمیق پی درپی – تصاویر ذهنی زیبا از طبیعت و خاطرات گذشته به شرطیکه زیاد هیجان اور نباشند – انحراف ذهن از کارهای روزانه و کارهای آینده – اتاق خوابی با نور کم و دارای جریان هوای پاک – استفاده از بالش مناسب قد و دور سر – عدم ایجاد هیجان بلافاصله قبل از خواب ( فوتبال – فیلم*های هیجانی و … ) – فکر کردن کوتاه به آرزوهای در سر راهکارهای کلی مقابله با بیخوابی یا کم خوابی هستند که باید به آن تغذیه مناسب و به موقع – پرهیز از خوردن غذاهای حجیم و پر چرب را نیز افزود .منبع:smsplz.com