خالکوبی – عوارض و خطرهاخالکوبی ازعهد باستان درجوامع گوناگون به منظورزببایی و یا مقاصد مذهبى انجام مى شده است. در قرن اخیر نیز این امر به قصد سرگرمى در نزد شمارى از زندانیان و یا ملوانان به علت شرایط خاص زندگى و داشتن اوقات طولانى فراغت، مشاهده شده است.اما در سالهاى اخیرخالکوپى به قصد زیباترشدن ازسوى بانوان جوان مورد استقبال قرارگرفته است که متأسفانه خانمها بدون کمترین اطلاع علمی*وکم وکیف کار، صرفأبه تبلیغ بعضى ازدوستان و یا سالن*هاى زبباى اقدام به این کار مى کنند که گاه عوارض جانبى بسیار سخت،
آزاردهنده ، وغیرقابل جبرانى به دنبال مى آورد. توصیه این است که افراد سالم که فقط به منظورزببایى قصد خالکوبى دارند حتما ازانجام آن منصرف شوند زیرا مضار آن بیش از فواید آن است.
در نوشته زیر از مضار خالکوبى و ترمیم عوارض ناشى ازآن به اختصار سخن رفته است.
نداشتن مهارت تکنیکى فرد خالکوب و عدم اطلاع علمی*او ازآناتومی*و فیریولوژی و فیزیوپاتولوژى پوست، سبب مشکلات فراوانى براى بیمار مى شود که متاسفانه در بیشتر موارد
اصلاح شدنى نیست. …
در مورد افرادى هم که خالکوبی به منظور پوشاندن آزردگى و ضایعه پوستى مقاوم به درمان، ازسوى پزشکان صورت مىگیرد ابتدا باید معاینه دقیق از پوست محل مورد نظر به عملى آید و خصوصیات تشریحى و فیزیولوژیکى آن درنظر گرفته شود. همچنین سوابق بیمار در مورد آلرژى، اگزماى پوستى، بیماریهاى داخلى (خصوصأ بیماریهایى که به ایمنى شخص مربوط مى شود مثل هپاتیت و ایدز) جراحى*هاى قبلى و برجاى ماندن جوشگاه و کوشت اضافى بررسی شود و سابقه هر نوع بیمارى دیگرى چون قند، کم خونى و… و یا برخى اعتیادها مانند کشیدن سیگار که همة اینها در ترمیم پوست دخالت دارند،ارزیا بى گردد. چنانچه این سوابق و عوامل درنظرگرفته نشوند، عوارضى
پدید می*آید که از جمله می*توان موارد زیر را نام برد :


عوارض


ا- ناصافى و یکدست نبودن خال، کم رنگ و پررنگ بودن خال به طورى که از نظر زیبایی ناخوشایند است.
۲- واکنش غیر عادى پوست به ماده رنگى تزریق شده باعث تورم و خارش شده و گاه برجستکى*هاى کوچک و بزرگ درمحل تزریق پدید مى آید که بسیار نامطلوب است و اغلب با
مرور زمان هم اصلاح نمى شوند خصوصا در بانوانى که به منظور زیباتر شدن درابرو، مژه و یا لب خالکوبى کرده اند ایجاد این چنین منظره اى بسیار رنج آور است و گاهى موها را (درابرو) براى همیشه از بین می*برد.
۳ – ایجاد عفونتها مانند عفونتهاى باکتریایی،ویروسى (تب خال و زگیل). (یک! مورد گزارشى هم در مورد انتقال میکروب سل از طریق فرد خالکوب مسلول به فرد خالکوب شده در محل تزریق پوستی انتشار یافته است)
۴- حساسیت به نور آفتاب ناشى از ماده کادمیوم موجوددر ماده رنگى قرمز
۵ – ایجاد واکنشهاى الرژیک (هر چند نادر) که گاه تا مرگ هم ممکن است پیش رود به همین دلیل در موارد استثنائى پزشکى که براى پوشاندن ضایعات پوستى غیر قابل علاج خالکوبى می*کند همانند سایر اعمال جراحى باید کلیه داروهاى لازم براى موارد احتمالى و خطرناک در دسترس داشته باشد تا اینگونه عوارض حاد و خطرناک به فوریت مداوا گردد.
در موارد خقیف آلرژى بعد از بهبودى ممکن است فیبروز (سفتی و سخت شدن الیاف کلاژن پوست) در منطقه خالکوبى شده پیش آید که گاه غیر قابل بازگشت است.
۶- کلوئید (گوشت اضافى شبیه غده) و فنومن کوبنر (در بعضى بیماریهاى پوستى ایجاد ضرب در هر منطقه پوست باعث تظاهر آن بیمارى پوستى در آن منطقه مى شود.)
۷- انتقال ویروسهاى ایدز و هپاتیت از طریق سوزنهاى آلوده خالکوبى گزارش شده که هر دو از بیماریهای خطرناک و کشنده است.


اصلاح و ترمیم عوارض ناشی از خالکوبی


روشهای مختلفی برای رفع خالکوبی تجربه شده است اما همه آنها آثاری به جا می*گذارند . درمانهای جراحی – درم ابرژن ( ساییدن پوست با روش جراحی ) اشعه لیزر – کرایوسرجری ( جراحی از طریق سرما )


سوزانیدن با دستگاه – پیوند پوستی و کشش بافتی همگی در از بین بردن خالها بکار می*روند ولی در حال حاضر بهترین و موثرترین درمان با اشعه لیزر است . هرچند که همه روشها هم می*توانند عوارض و مشکلاتی را پدید بیاورند.


خالکوبیهای جدیدتر و آنها که توسط حرفه ایها انجام شده اند بهتر و راحت تر از خالکوبیهای قدیمی*انجام شده توسط افراد افراد آماتور بر طرف می*شوند . محل خال هم بسیار مهم است و از آنجا که پوست بازو و سینه و گردن مستعد ایجاد جوشگاههای برجسته و کلوئید هستند لذا برداشتن آنها با هر روشی عوارضی به همراه دارد .


منبع:smsplz.com