تخفیف 70 درصدی برای رانندگان بدون تخلف
بیمه مرکزی چگونگی اعمال تخفیف*های در نظر گرفته شده برای حق بیمه دارندگان وسایل نقلیه ای که در طول سال خسارت وارد نکنند و نیز محاسبه افزایش حق بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه ای که به خود و دیگران خسارت وارد می*کنند را اعلام کرد.به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نظارت فنی بیمه مرکزی اعلام کرد که به منظور تشویق دارندگان وسیله نقلیه به رعایت اصول ایمنی در رانندگی، برای وسایل نقلیه ای که در طول دوره بیمه نامه خود خسارتی وارد نمی کنند، در سال دوم ۱۰ درصد و در سال های بعد متناسب با تعداد سال هایی که خسارت نداشته اند تا ۷۰ درصد تخفیف در حق بیمه محاسبه می شود.
مفید امینی افزود: از دارندگان وسایل نقلیه ای که در طول دوره بیمه نامه خود خسارت مالی و یا صدمه بدنی وارد کنند بر اساس نوع و تعداد خسارت برای بیمه نامه بعدی از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد بیشتر از کسانی که خسارتی نداشته اند، حق بیمه دریافت خواهد شد.
وی گفت: درصد تخفیف حق بیمه بابت عدم خسارت و یا افزایش حق بیمه بابت خسارت های دارندگان وسایل نقلیه، در آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده و شرکت های بیمه موظف به اعمال آن هستند.
امینی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی یادآور شد که شرکت های بیمه موظف شده اند که هنگام صدور بیمه نامه، متناسب با تعداد تخلفات حادثه ساز وسیله نقلیه که پلیس اعلام می کند، دو تا ۱۶ درصد به حق بیمه شخص ثالث اضافه نماید.
مراکز صدور بیمه نامه شخص ثالث باید جدول حق بیمه سالانه بیمه قانونی شخص ثالث انواع وسایل نقلیه را برای تعهدات بدنی دیه یکصد و پنجاه و دو میلیون تومان و تعهدات مالی سه میلیون و هشتصد هزار تومان و توضیحات مربوط به آن را در محل صدور بیمه نامه در دید متقاضیان قرار دهند.
منبع:خبر گزاری مهر