تهیه کارنامه سلامت جسم و روان برای دانشجویان غیرانتفاعی
رئیس مرکز مشاوره وزارت علوم به مهمترین اقدامات این مرکز در خصوص بررسی سلامت جسم و روان دانشجویان دانشگاههای غیردولتی اشاره کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سازمان امور دانشجویان سازمان برگزار شد.
حمید یعقوبی - رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان در این گردهمایی با اشاره به ساختار تشکیلاتی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، اظهار داشت: دفتر مشاوره و سلامت در چارت جدید این سازمان شامل 4 اداره بهداشت و روان، اداره مشاوره تحصیلی و شغلی، اداره مشاوره و مددکاری و اداره سلامت و تندرستی است.
وی همچنین به مهمترین برنامه های این دفتر در سال 92 اشاره کرد و گفت: توسعه و تقویت فعالیت های بهداشت فردی و جسمی دانشجویان، توسعه و تقویت مشاوره تحصیلی و شغلی، تقویت بعد نظارت و ارزشیابی مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاهها (اعزام تیمهای نظارتی) و حمایت از گسترش مشاوره دانشجویی و کارنامه سلامت جسم و روان در موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از مهمترین برنامه های دفتر مشاوره و سلامت سازمان در سال 92 است.
به گفته یعقوبی سیاست وزارت علوم این است که مشاوره موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را توسعه دهد و بدین منظور سرانه فرهنگی برای این موسسات پیش بینی شده که در سال 91 این موسسات موظف شدند مبلغی را از این سرانه فرهنگی برای اجرای کارنامه سلامت روان دانشجویان اختصاص دهند.
مسئول دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان به یک برنامه دیگر این دفتر در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال نیز قصد داریم از طریق دانشگاههای مادر استان، اجرای کارنامه سلامت جسم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را در دستور کار قرار دهیم و این امر مستلزم نظارت و ارزشیابی مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها در این موسسات است.
وی بر جایگاه غربالگری کارنامه سلامت دانشجویان تاکید کرد و گفت: هدف اصلی از تهیه کارنامه سلامت دانشجویان این است که دانشجویانی را که از نظر سلامت در مخاطره بیشتری هستند، شناسایی شده و از آنها دعوت کنیم تا به این مراکز آمده و بتوانیم مشکل آنان را حل کنیم.
وی از روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاهها خواست تا نتایج کارنامه سلامت را در دانشگاهها تحلیل و با مسئولان و مدیران ارشد دانشگاهها در میان بگذارند.

منبع:خبر گزاری مهر