رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه مدیریت فاوا طی حکمی رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی را منصوب کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نامی، دکتر فاطمه رخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به سمت رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی منصوب کرد.
متن حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این شرح است:
سرکار خانم دکتر فاطمه رخشانی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب سرکار عالی به موجب این حکم به سمت رئیس کمیته تخصصی سلامت و رفاه الکترونیکی کارگروه مدیریت فاوا منصوب می شوید.
امید است حضورتان در این مسئولیت، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش در توسعه حوزه فناوری اطلاعات کشور باشد.
از درگاه ایزد منان، عزت، سلامت و توفیق شما را در رسیدن به اهداف عالیه، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران مسئلت می نمایم.
منبع:خبرگزاری مهر