معاون سازمان سنجش با اشاره به ظرفیت نهایی پذیرش در کنکور سراسری سال ۹۱ گفت: جمع ظرفیت اعلامی از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در دفترچه انتخاب رشته درج شده معادل ۵۷۲ هزار و۵۴۴ نفر است که ممکن است این میزان افزایش یابد.


به گزارش افکار نیوز،سیدجلال طباطبایی در گفتگو با مهر، افزود: این ظرفیت به تایید دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم رسیده است و ممکن است در اثر شکست ظرفیت ها افزایش یابد و به بیش از ۶۰۰ هزار نفر برسد.

وی اضافه کرد: ظرفیت نیمسال اول تحصیلی ۵۲۶ هزار و ۸۸۰ نفر و ظرفیت نیمسال دوم تحصیلی ۴۵ هزار و ۶۶۴ نفر است.

طباطبایی با اشاره به ظرفیت پذیرش به تفکیک مقاطع تحصیلی، بیشترین ظرفیت را مربوط به مقطع کارشناسی دانست و افزود: در مقطع کاردانی ۷۴ هزار و ۱۱۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۴۹۰ هزار و ۸۰۴ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته ۲۰ نفر، در مقطع دکتری حرفه ای ۷ هزار و ۵۷۰ نفر و در مقطع دکتری پیوسته ۳۸ نفر پذیرفته می شوند.

وی درباره میزان ظرفیت گروه های آزمایشی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان ظرفیت پذیرش به گروه علوم انسانی با ۱۶۱ هزار و ۷۲ نفر اختصاص دارد. پس از آن گروه علوم ریاضی با ۱۴۶ هزار و ۵۴۱ نفر و گروه علوم تجربی با ۹۲ هزار و ۶۷۵ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

معاون سنجش اضافه کرد: در گروه هنر ۱۸ هزار و ۶۹۳ نفر و در گروه زبان های خارجی ۱۷ هزار و ۵۰۵ نفر پذیرفته می شوند. در چند گروهی نیز تعداد ۱۳۶ هزار ۵۸ نفر پذیرفته می شوند.

وی اظهار داشت: در دوره های مختلف نیز افراد در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور، نیمه حضوری و غیره پذیرفته می شوند که بیشترین میزان پذیرش به پیام نور با ۲۹۷ هزار و ۵۷۶ نفر اختصاص دارد.

طباطبایی خاطر نشان کرد: در دوره روزانه ۹۸ هزار و ۷۹۸ نفر، در دوره شبانه ۲۶ هزار و ۱۳۸ نفر، در دوره پیام نور ۲۹۷ هزار و ۵۷۶ نفر، در دوره نیمه حضوری یک هزار و ۹۲۰ نفر، در مناطق محروم ۳۹۴ نفر ، در دوره تربیت معلم ۲۸ هزار و ۷۰ نفر، در دوره غیرانتفاعی ۱۱۳ هزار و ۸۱۸ نفر، در دوره مجازی ۴ هزار و ۶۱۰ نفر و در دوره بین الملل یک هزار و ۲۲۰ نفر پذیرفته می شوند.