میدونم واست مشکل به وجود اومده... ولی تو باید اینو بدونی که هرکسی به اندازه خودش مشکل داره اگر تو بتونی با خوشی ها و ناخوشی های زندگی ت کنار بیایی و به خوبی از این بحران های بیرون بیایی هنرمندی و پیروز میدونی....
پاشـــــــو به خودت بیاااااا
یه یاعلی بگوو و قدم اول و برای شیرین تر کردن زندگیت برداررر


به خودت بگو من میتونم از پسش بربیام...
نـه مشـکـل رو و نـه تـوانایی خود را برای حل آن مشکل دست کم نگیر


قدرت در دستان تو
تو اینقدر قدرت داری که بتونی یه خوشی توی زندگیتو به وجود بیاری و یا به وجود نیاریش!! یا اینقدر قدرت داری که بتونی یه مشکل رو حل کنی و بدتر به اون دامن بزنی...پــس تو قدرتمندی باور داشته باش این رو
بستگی به این داره که واکنش تو در مقابل خلق یک خوشی و یا برطرف کردن یک مسئله چی باشه؟؟
وقتی مسئله ای پیش میاد نیاید بترسی نباید خشمگین بشی... گاهی اوقات اینقدر احساس خشمت زیاد میشه که میتونه تبدیل به یه نفرت بشه!!
مــثــبت فکر کن!!
اون موقع میبینی چه تغییری توی ارادت ظاهر میشهاز کاه، کوه نساز
هـر مشـکلی راه حـلـی داره و به قول معروف، پایان شـب سیه سپید است. همیشه بدون کسانی هستند که شرایط بدتر از تورو داشته باشند.پس همیشه خدارو شکر کن...هیچ وقت هم زووم نکن روی یه مشکل... این باعث میشه نتونی به بقیه جوانب فکر کنی...
متعهد باش به خودت
درسته یه مسئله ای پیش اومده ولی همه این مسائل و بقیه مسائل پیش روت هیچ کدوم ثابت نمیکنند که تو آدم شکت خورده و یا کسی که همیشه کم میاره و توانایی این و نداره که به همه جوانب فکر کنه و.....
اینجوری فکر نکن هیچ وقت... به خودت ایمان داشته باش
به مشکلت به این دید نگاه کن که این بهترین فرصته برای اینکه خودتو به خودت ثابت کنی
صحبت کن و گوش بده.
بعضی موقع های هستش که برای حل یک مشکل یا اینکه برای خلق یک شادی کلید معما دست یکی دیگه هست...


بیش از حد واکنش نشون نده
اگر به مشکلاتت بیش از حد بها بدی پرو میشند.... سعی کن همیشه آروم باشی و با تمرکز بیشتری فکر کنی به همه نکات مثبت و منفی

فکر فکر عمل
از خـودت سوال کن چرا این مشکل به وجود اومد؟؟ آیا اعتماد به نفس داری؟؟ حتی اگر به جواب سوالی رسیدی بازم یکمی بیشتر فکر کن... همیشه فکر کن شاید پاسخ دیگه ای باشه برای این موضوع
وقتی به نتیجه رسیدی دیگه فکر کردن بسه!! حالا وارد عمل شو و مرحله به مرحله پیش برومنتظر چی هستی؟؟معجزه*هـا بـه خـودی خود اتفاق نمیوفتند
ایـن تــــو هستی که باید اون هارو خلق کنی.. اگر مشکلی داری با میخوایی کاری جدید انجام بدی به جای آن که منتظر بمانید تا مشکل خود به خود حل بشه یا موقعیت های خوب خود به خود به وجد بیاند، قدم اول رو تو بردارررر و آن هارو حل کنو موقعیت های خوب برای خورت به وجود بیار.
آگـاه بـاش کـه مشکلات با گذشت زمان بدتر و جدی*تر میشند... پس اگر واقعا میخوای مشکلت حل بشه قدم پیشو تو بذار و از پس آن بربیااا....
خودانگیخته باش
تـــــو تـنـها فردی هستی که میتونــی افکارتو هدایت کنی...بقیه فقط میتونند راهنماییت کنند و در آخر این تو هستی که باید تحول رو به وجود بیاری
بیشتر وقت ها این مشکل نیست که بیاد حـــل بشـــــه بــلــکه این تو هستی که داری امــتحان مــیشی و داری به انــسان کامــل تری تبدیل مــی شی....بیش از حد تجزیه و تحلیل نکن
زمانی که تــو در رابطه با یک وضعیت و یا یک مسئله بیش از حد فکر می کنی، موجب می شه تا تــو نسبت به همه چیز و همه کس قضاوت کنی.... مخصوصا در مورد نکات منفی خودت و دیگران
پس بعد از مدتی فکر کردن دیگه بسه... دست به کار شو چون بیش از حد فکر کردن باعث میشه توی همون پله اولت درجا بزنیتو زندگیت برنامه*ریزی داشته باش
مسلما همه باید در زندگی هدف داشته باشند. این هدف باید اینقدر با ارزش و جذاب باشه که بهت برای فعالیت و تلاش بیشتر انگیزه بده...
همیشه خودت و برای رسیدن به هدف هات آماده کن...فکر کن بهشون..... و ایمان پیدا کن که میرسی بهشون....
باری به هر جهت نــباش
زندگی گذران عمر نیست
زندگی دست و پنجه نرم کردن با همه مسائله
باید لذت برد از زندگیواقع بین باش
موفقیت*های کوچک خود را بی*اهمیت جلوه نده.این موفقیت ها پایه هایی هستند برای موفقیت بزرگتر... یه هوو توقع نداشته باش یه موفقیت بزرگ نصیبت بشه....

میگند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
باید یاد بگیری تا توی ذهنت موفقیتت رو تجسم کنی و توی قلبت این احساس کنی...باید درک کنید که انسانی ارزشمندی هستی تقصیرها رو فراموش کن. تصویر موفقیتت رو در ذهنت وسعت بده و آن رو با تجربه*های جدیدت تکمیل کن.


سبک زندگیتو با دیگران مقایسه نکن

یکی از قدم هایی که برای حل مسئله و یا حتی برای خلق یک شادی نیاز داری اینکه بدونی نباید خودت و با بقیه مقایسه کنی....
هرچی بیشتر این کارو بکنی مطمئن باش بیشتر ناامید میشی....وقتی خدا حتی اثر انگشتت رو با مادر و پدرت که از گوشت و خون اونها هستی یکی نذاشته پس میخواسته بهت بفهمونه که حق مقایسه کردن خودت رو با بقیه نداری... دیگه چه برسه به مقایسه کردن سرنوشتت


روز خلاق تو
مسلما دنیای ما دنیای بی*عیب و نقصی نیست. اما باید این و بدونی که با وجود همه این مشکلات و همه ایرادها، نکته*های مثبت هم هست که باید حواست به اون ها هم باشه. توی دنیای امروزه زندگی کردن یه هنره
خلاقیت توی زندگیت ایجاد کن
تمرکز کن
شجاع باش
فکر های مزاحم و حذف کن توی زندگیت


و در آخر بهترین بهترین هااا
این تو هستی که داستان زندگی و موفقیت خودتت رو رقم می زنی
این دستان پر توان تو که شعر زندگی رو میسرایه
فـقــــط تـــو ای توانمند