گزنه داروی مناسبی برای رفع شوره سر


گزنه داروی مناسبی برای رفع شوره سر
کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: محلول شست و شوی تهیه شده از جوشانده ریشه گزنه برای رفع شوره سر، ریزش مو و حالت دهنده مو کاربرد دارد.
اصغر نقشی افزود: بخش های هوایی و ریشه گزنه خواص دارویی دارند.
وی ضمن توصیه به مبتلایان کم خونی تشریح کرد: گزنه مواد معدنی مانند آهن را از زمین جذب نموده و بخش های هوایی آن داروی تقویتی خوبی برای مبتلایان به کم خونی است.
نقشی ادامه داد: ویتامین ث فراوان موجود در گزنه جذب صحیح و مناسب آهن توسط بدن را تضمین می کند.
کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با توصیه ای به مادران شیرده یادآور شد: استفاده مادران شیرده از دَمکرده “گزنه” موجب افزایش شیر آنها می شود.
وی تاکید کرد: دَمکرده بخش های هوایی گزنه برای تحریک گردش خون توصیه شده است
گزنه داروی مناسبی برای رفع شوره سرکارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: محلول شست و شوی تهیه شده از جوشانده ریشه گزنه برای رفع شوره سر، ریزش مو و حالت دهنده مو کاربرد دارد.
اصغر نقشی گفت : بخش های هوایی و ریشه گزنه خواص دارویی دارند.
وی ضمن توصیه به مبتلایان کم خونی تشریح کرد: گزنه مواد معدنی مانند آهن را از زمین جذب نموده و بخش های هوایی آن داروی تقویتی خوبی برای مبتلایان به کم خونی است.
نقشی ادامه داد: ویتامین ث فراوان موجود در گزنه جذب صحیح و مناسب آهن توسط بدن را تضمین می کند.
کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با توصیه ای به مادران شیرده یادآور شد: استفاده مادران شیرده از دَمکرده “گزنه” موجب افزایش شیر آنها می شود.
وی تاکید کرد: دَمکرده بخش های هوایی گزنه برای تحریک گردش خون توصیه شده است.
منبع:پرقو