معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: انفجارهای شب گذشته که در غرب تهران رخ داد، برای از بین بردن مهمات ضایعاتی و از رده خارج بوده است.

به گزارش ایسنا علی عبداللهی درباره اخبار برخی سایتها مبنی بر رخ دادن سه انفجار پی در پی در غرب تهران گفت: معمولا در واحدهای نظامی اینطور است که هر از چند گاهی به صورت روتین برای از بین بردن مهمات ضایعاتی و از رده خارج شده، انفجارهایی انجام می*شود.

وی تاکید کرد:* در غرب تهران و در شهریار نیز یکی از پادگان*ها به از بین بردن این مهمات ضایعاتی و از رده خارج، اقدام کرده است.

معاون وزیر کشور تاکید کرد:* این انفجارها در مکان خاصی انجام می*شود تا خطری نداشته باشد.

گردآوری : پیچک نیوز / مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر : 1392/2/18