کاردانی هواپیما

هدف
هواپيماهاي پيشرفته کنوني از فناوري هاي جديد بهره مي گيرند و دستگاههاي ناوبري که در کابين روبه روي خلبان قرار دارد ، موقعيت باند فرودگاه را نشان مي دهد و مي گويد که آيا هواپيما در راستاي باند است يا به چپ و راست منحرف شده است
به همين دليل ، امروزه يک خلبان ماهر فردي است که بيشترين آگاهي و مهارت را در استفاده ازآلات دقيق الکترونيکي و کامپيوتري موجود در کابين دارد . وسايلي که ايمني يک پرواز در گرو سلامتي و دقت عمل آنها است و باز به همين دليل در سازمان هواپيمايي هر کشوري نصب ، راه اندازي ، نگهداري و تعمير سيستم هاي الکترونيکي و کمک ناوبري و مخابراتي موجود در هواپيما از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

توانايي هاي مورد نياز
در صنعت هواپيمايي توانمندي در دروس رياضي و فيزيک بسيار مهم است . همچنين دانشجويان بايد با علاقه و پشتکار بسيار در اين صنعت فعاليت کنند ؛ يعني نبايد واحدهاي آزمايشگاهي و کلاس هاي درس را باري به هر جهت پشت سر بگذارند و هدفشان گرفتن مدرک کارداني يا کارشناسي باشد . بلکه لازم است با انگيزه و هدف ، سر کلاس درس حضور داشته باشند تا بتوانند در آينده از تحصيل خود ياري بگيرند.

گرايش هاي مقطع کارداني
اين رشته در 4 گرايش : کارداني الکترونيک هواپيما ، کارداني تعمير و نگهداري هواپيما ، کارداني اويونيک هواپيما و کارداني مخابرات هواپيمايي ارائه
مي گردد .
اويونيک هواپيما : اويونيک ، الکترونيک هواپيمايي به معناي تخصصي آن است . يعني متخصص اين رشته اطلاعات لازم را در زمينه دوره هاي ils ، vor ، dme و دوره هاي تخصصي ديگر به دست مي آورد . براي مثال تعمير و نگهداري سيستم ils که کمک مي کند تا هواپيما ، مسير باند را تشخيص داده و برروي آن بنشيند، در رشته تخصصي اويونيک هواپيما آموزش داده مي شود .
گفتني است که دانشجويان اويونيک هواپيما ، پس از فارغ التحصيلي بر اساس مقررات آموزشي دانشکده هواپيمايي کشوري براي شرکت در آزمون و اخذ مدرک بين المللي هواپيما به استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري معرفي مي شوند .
الکترونيک هواپيما : دروس رشته الکترونيک هواپيما بويژه در مقطع کارشناسي شباهت بسياري به دروس رشته مهندسي برق گرايش مخابرات دارد . يعني حدود 90درصد دروس اين دو رشته مشابه مي باشد و 10 يا حداکثر 15درصد از دروس نيز دروس تخصصي الکترونيک هواپيما مثل دوره هاي تخصصي ils ، vor يا دوره هاي مقررات ناوبري است . به همين دليل فارغ التحصيل اين رشته به غير از صنعت هواپيمايي مي تواند در صنعت مخابرات نيز مشغول به فعاليت شود .
به عبارت ديگر بخش عمده اي از سيستم هاي زميني که سلامت و ايمني يک پرواز را تضمين مي کنند ، تجهيزات الکترونيکي هستند. افرادي که با اين تجهيزات کار کرده و آنها را تعمير مي کنند بايد علاوه بر آشنايي با الکترونيک عمومي ، با الکترونيک تخصصي هواپيما نيز آشنا باشند . يعني نياز به تلفيقي از يک دوره الکترونيک عمومي با الکترونيک تخصصي وجود دارد . در ضمن اين دوره آن قدر کوتاه نيست که بتوان به عنوان يک دوره کوتاه مدت به فارغ التحصيلان کارداني يا کارشناسي برق آموزش داد .
مخابرات هواپيما : کارداني مخابرات هواپيما ، بيشتر اپراتوري هواپيما است و فارغ التحصيلان اين رشته ، اطلاعات و توانايي لازم را براي مبادله پيام و اطلاعات هوانوردي ، استفاده از سيستم هاي سوئيچينگ ، مدارهاي راديوتله تاپ ، s.s.b ، ميکروويو و ماهواره بين دو مرکز هواپيمايي يا بين مرکز سوئيچينگ که در تهران است و فرودگاه شهرستان هاي مختلف پيدا مي کنند . تخصصي که در حد کارداني است .
تعمير و نگهداري هواپيما
متخصص اين رشته توانايي هاي ذيل را دارا مي باشد :
- داشتن مهارت لازم جهت کار در صنعت هوانوردي و استفاده از تکنيکها و رهنمودهايي که کارشناسان اين رشته ارائه خواهند کرد .
- انجام امور محوله در سطح استانداردهاي بين المللي توصيه شده از طرف ايکائو .
- تشخيص عيوب و تعمير سيستمها ، ساختمان موتور ، آلات دقيق و غيره .
- سرويس و نگهداري سيستمها ، ساختمان ، موتور ، آلات دقيق و غيره .
- بازرسي فني هواپيما بر طبق دستوالعمل صادره از سوي استاندارد پرواز .
- ساخت قطعات ، مونتاژ و آزمايش هواپيما و هليکوپتر.
- شرکت در گروههاي طراحي و ساخت قسمت هايي از صنايع هوايي و هواپيمايي .
- انجام چکهاي برنامه اي هواپيما ( از انواع مختلف a ، b ، c ، d ) و تعميرات و بازرسي فني هواپيماها بر طبق دستورالعمل هاي صادره از کارخانه سازنده هواپيما مورد تائيد هواپيمايي کشوري ( استاندارد پرواز ) .
- تهيه گزارش هاي فني .
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
فارغ التحصيلان اين رشته در مقطع کارشناسي ناپيوسته نيز مي توانند شرکت شرکت نمايند .
آينده شغلي و بازار کار
آيا مي دانيد که 68% حوادث هوايي به هنگام بر خاستن و فرود هواپيما رخ مي دهد ؟ و آيا مي دانيد که برخاستن و فرود آمدن ، تنها 6% از عمليات هوايي را تشکيل مي دهد ؟
آمار فوق بيانگر آن است که تخصص هاي اويونيک ، الکترونيک و مخابرات هواپيمايي در سازمان هواپيمايي هر کشوري اهميت فوق العاده اي دارد و جذب نيروي کارآمد و توانمند در زمينه هاي ياد شده يک ضرورت اجتناب نا پذير است . سازمان هواپيمايي کشوري ايران نيز براي تامين نيروي ماهر و توانمند در تخصص هاي مورد نياز ، هر ساله تعدادي دانشجو در رشته هاي تعمير و نگهداري هواپيما ، مراقبت پرواز ، الکترونيک هواپيمايي ، اويونيک هواپيما و مخابرات هواپيمايي جذب مي کند که تعداد قابل توجهي از اين دانشجويان ، بويژه در رشته هاي مراقبت پرواز ، الکترونيک هواپيمايي ، اويونيک هواپيما ، مخابرات هواپيمايي ، در صورت داشتن توانايي و دانش لازم ، جذب سازمان هاپيمايي کشوري مي شوند . براي مثال ، سازمان هواپيمايي کشوري براي سيستم هاي زميني که در فرودگاهها نصب مي شود يا نقاط کور داخل کشور مثل کوير که هواپيما از آنجا عبور مي کند و بايد بتواند موقعيت خود را در اين مناطق نيز به فرودگاه گزارش کند ، نياز به متخصصان الکترونيک هواپيما دارد . افرادي که تعمير، نگهداري و سرويس سيستمهاي الکترونيکي موجود مي پردازند .
بسياري از داوطلبان آزمون سراسري تصور مي کنند که درصورت پذيرش در دانشکده هواپيمايي کشوري و فعاليت در سازمان هواپيمايي کشوري از درآمد بالايي برخوردار خواهند بود و از امتيازات بسياري مثل دسترسي به بليط رايگان براي استفاده از خطوط هوايي داخل و خارجي کشور بهره مند مي شوند. در حالي که تنها شرکت هاي هواپيمايي امتيازات ياد شده را دارند و سازمان هواپيمايي کشوري ارتباطي با خطوط هوايي ندارد . در حقيقت موقعيت سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت هاي هواپيمايي مثل ارتباط پايانه هاي اتوبوسراني و تعاوني هاي مسافربري است . در پايانه ها ، يک مجموعه از خدمات به اتوبوس ها داده مي شود و قوانيني براي آنها وضع مي گردد اما در نهايت تعاوني هاي مسافربري هستند که کار حمل و نقل مسافران را انجام مي دهند .
فارغ التحصيلان رشته هاي اويونيک ، الکترونيک و مخابرات هواپيمايي نيز نبايد تصور کنند که چون در سازمان هواپيمايي کشوري فعاليت مي کنند ايران اير زير نظر آنهاست و بليط رايگان براي سفر به داخل يا خارج از کشور خواهند داشت يا درآمد بسيار بالايي کسب خواهند کرد . البته بايد گفت که درآمد کارکنان سازمان هواپيمايي کشوري از متوسط جامعه صنعتي ما بالاتر است . اما حقوق بسياري بالايي ندارند.


دروس پايه مشترک بين 4 گرايش
رياضي عمومي
رياضي کاربردي
فيزيک 1و2
آزمايشگاه فيزيک 1و2


مخابرات هواپیما
امروزه صنعت هواپيمايي همانند صنعت خودرو سازي روال عادي خود را طي مي كند و با قدمتي كه پيدا كرده ، هواپيما را به وسيله اي روزمره براي جابجايي مسافر و كالا تبديل نموده است به موازات همين اتفاق تنوع خدمات و بكارگيري افراد در اين صنعت نيز هر روز رو به رشد و توسعه است كه يكي از اين رشته ها كارداني تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد . مجموعه کاردان مخابرات هواپیمایی یکی از مجموعه های آموزش عالی آموزشگاه هواپیمایی کشوری می باشد که هدف آن تربیت افراد کاردان در زمینه شناخت، نحوه عملکرد و نگهداری و کار با مدارات مخابرات هواپیمایی در جهت تامین سلامت پرواز برای سازمان هواپیمایی کشوری و در صورت نیاز برای سایر سازمانها در زمینه مخابرات بین المللی می باشد.
دروس این مجموعه ترکیبی از دروس عمومی، علوم پایه، دروس اصلی و دروس تخصصی مخابرات هواپیمایی است که با توجه به نیازهای مخابرات هواپیمایی در مرکز و فرودگاههای کشور و توصیه های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (icao) برنامه ریزی شده است.
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره 2 سال است و برنامه های درسی آن 4 ترم برنامه ریزی می شود طول هر ترم برابر 17 هفته آموزش کامل است مدت هر واحد درس نظری حداقل 17 ساعت و دروس عملی و آزمایشگاهی حداقل 34 ساعت می باشد و دروس کارگاهی 51 ساعت می باشد.
فارغ التحصیلان این دوره دارای مهارتها و آمادگی های زیر می باشند:

  • مبادله پیامهای هواپیمایی با استفاده از ماکروویو، ماهواره خطی، سیستم نیمه اتوماتیک (pbtt)، ssb،cw و غیره ... از طریق سرویس ثابت و متحرک هوایی (afs،ams) با رعایت مقررات و دستورالعمل های ایکائو (icao)

- ارتباط با شبکه بین المللی سیتا (sita) و مبادله پیامهای هواپیمایی مربوط به آژانسهای هواپیمایی
- تهیه و توزیع بولتنهای گزارشات جوی پرواز(robex)
- توانایی در نگهداری سیستمهای ارتباطی هواپیمایی در فرودگاههای درجه 3 و 4
مراقبت پرواز
هواپیما علمی است که پیشرفت آن در مقایسه با سایر شعب علم و صنعت بسیار سریعتر می باشد. حدود هفتاد سال پیش بود که انسان اولین هواپیما را ساخت و توانست مدت 59 ثانیه در ارتفاع حدود 5 پا پرواز کند. از آن تاریخ تاکنون سرعت به دو برابر سرعت صوت رسیده انسان در زمانی کوتاه مدت پهنه آسمان را با پرنده آهنین مصنوع خود در مینوردد. هواپیمایی در هیچ مرحله از پیشرفت بحد کمال نمی رسد و هر روز پدیده های نو و شگرف عرضه می دارد. برای همگام شدن با این جهش سریع احتیاج بوجود کارشناسان با تجربه و کارآمد بسیار محسوس است و از طرفی برخورداری از وجود کارشناسان و کارمندان با تجربه امکان پذیر نیست مگر با داشتن برنامه آموزشی صحیح قبل و حین خدمت.
تعریف و هدف:
مجموعه کاردانی مراقبت پرواز یکی از مجموعه های آموزشی عالی می باشد. این برنامه که تلفیقی است از تجریبات کشورهای پیشگام در صنعت هواپیمایی و پیش کسوتان پرواز ایران، هدفش تربیت کارشناسان و کارمندان مورد نیاز جامعه در زمینه مراقبت پرواز می باشد.
دروس این مجموعه ترکیبی از دروس عمومی پایه و تخصصی مراقبت پرواز می باشد که با توجه به نیازهای سازمان هواپیمایی کشوری و توصیه های سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برنامه ریزی شده است. International cibil avation organization
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره این مجموعه 2 سال تحصیلی می باشد و برنامه درسی آن در 4 ترم برنامه ریزی می شود علاوه بر دروس در پایان هر ترم دانشجویان جهت کاراموزی و آشنایی با حرفه خود به واحدهای مراقبت پرواز برای مدت یک ماه اعزام می گردند.
و در پایان چهار ترم نیز دانشجویان تا دست یابی به کارآیی نسبی در سیمیلاتورهای (شبیه سازی) موجود در آزمایشگاه کارآموزی خواهند کرد. طول هر ترم 17 هفته و هر واحد درسی 17 ساعت و هر واحد عملی 34 ساعت می باشد و هر واحد کارگاهی 51 ساعت می باشد.
به منظور تربیت متخصصین افسران کادر ثابت و غیر نظامیان مورد نیاز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مشابه کشوری و برای حفظ استقلال نظامی، نیل به خودکفائی در زمینه علوم فضائی و هواپیمایی در کشور پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیازهای موجود اعم از کنترل ترافیک هوائی، دفاع هوائی، مدیریت امور فضا در نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری، مجموعه کارشناسی مراقبت پرواز تدوین شده است. دوره کارشناسی مراقبت پرواز با اهداف مشروحه زیر تهیه و تدوین گردیده است:
1- تامین متخصصین مراقبت پرواز در مقطع کارشناسی با توانایی در زمینه شناخت بهره برداری، کنترل و مدیریت امور پرواز در آسمان کشور.

  1. تغییر مقررات و سیستم آموزشی از سیستم فدرال آمریکا (faa) به سیستم هواپیمایی بین المللی کشوری (icao) در نیروی هوایی.

3- تامین مدارک علمی و آموزش هواپیمایی
4- آموزش کادر متخصص مراقبت پرواز نهاجا جهت انجام وظیفه در فرودگاههای نظامی و غیر نظامی بر اساس استانداردهای بین المللی.
5- تامین کارشناسان جهت آموزش، تهیه و تدوین دستورالعمل های هواپیمایی، تجزیه و تحلیل بررسی سانحه و امور مربوط به تجسس و نجات در کشور
6- تامین کارشناس در امر پروازهای بین المللی و شرکت در جلسات و کنفرانسهای هواپیمایی بین المللی


7- هماهنگ شدن سیستم مراقبت پرواز نهاجا با سیستم مراقبت پرواز سازمان هواپیمایی کشوری براساس مصوبات سازمان icao و رفع هر گونه اختلاف و ابهام در امر آموزش.
طول دوره و شکل نظام:
آموزش مجموعه کارشناس کنترل هوایی (رشته مراقبت پرواز)
طول دوره: متوسط این مجموعه 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه ریزی می شود
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز ذیل مشغول بکار شوند

  1. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  2. نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  3. سازمان هواپیمایی کشوری
  4. مجموعه صنایع هوایی

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارتهای زیر را خواهند داشت:
1-4- جلوگیری از تصادم هواپیماها
2-4- جلوگیری از تصادم هواپیماها و موانع بر روی منطقه مانور فرودگاه
3-4- تسریع و حفظ جریان منظم ترافیک
4-4- ارائه اطلاعات و توصیه های مفید جهت انجام دقیق پرواز
5-4- مقامات ذیربط را در مورد هواپیمایی که احتیاج به کمک و تجسس و نجات دارد آگاه ساخته و تا آنجایی که امکان دارد به آنها کمک نماید.

الکترونیک هواپیما
امروزه صنعت هواپيمايي همانند صنعت خودرو سازي روال عادي خود را طي مي كند و با قدمتي كه پيدا كرده ، هواپيما را به وسيله اي روزمره براي جابجايي مسافر و كالا تبديل نموده است به موازات همين اتفاق تنوع خدمات و بكارگيري افراد در اين صنعت نيز هر روز رو به رشد و توسعه است كه يكي از اين رشته ها كارداني تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد . مجموعه کاردان الکترونیک هواپیمایی یکی از مجموعه های آموزش عالی در دانشکده هواپیمایی کشوری می باشد که هدف آن تربیت افراد کاردان در زمینه های الکترونیک، مخابرات، کمک ناوبری و ... بوده و در تدوین برنامه درسی رعایت موارد زیر در نظر گرفته شده است:
الف- رعایت دستورالعملها و مقررات سازمانها بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در امور هوانوردی.
ب- برنامه های آموزشی گروه فنی مهندسی (کمیته تخصصی برق) شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری.
ج- تجربیات کشورهای پیشرفته در صنعت هواپیمایی.
د- نیاز سازمان هواپیمایی کشوری.
طول دوره و شکل نظام:
طول دوره مجموعه کاردانی الکترونیک هواپیمایی 5/2 سال است و برنامه درسی آن 5 ترم ارائه می شود و طول هر ترم برابر 17 هفته معادل یک و نیم سال تحصیلی است.
ساعت تدریس هر واحد نظری 17 ساعت و هر واحد عملی 34 ساعت و هر واحد کارگاهی 51 ساعت است.
کاردان الکترونیک هواپیما کسی است که اطلاعات و مهارتهای لازم جهت کار در صنعت هوانوردی را در محدوده ای مناسب کسب کرده و با استفاده از تکنیکها و رهنمودهایی که کارشناسان این رشته ارائه خواهند کرد قادر به انجام مسئولیتهای زیر باشد:
الف- نصب و راه اندازی (در محدوده ای معین) سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی و کمک ناوبری
ب- تشخیص عیوب و تعمیر سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی و کمک ناوبری و ناوبری
ج- سرویس و نگهداری سیستمهای الکترونیکی، مخابراتی و کمک ناوبری