وارد ایمیل خود شوید. در جایی از صفحه ایمیلخود که معمولاً در بالای صفحه سمت راست وجود دارد عبارت Options را کلیک کنید. چونممکن است Yahoo شکل طراحی صفحات سایت خود را تغییر دهد بنابر این همیشه ممکن استOptions را در آن نقطه نیابید و در جای دیگری قرار داده باشند ولی چون تنظیماتایمیل در آنجا صورت می گیرد حتماً چنین گزینه ای در ایمیل شما وجود دارد. اکنون پساز ورود به Options ، در منوهای سمت چپ صفحه عبارت Account Information را کلیککنید. سپس Password فعلی خود را وارد کنید تا وارد صفحه تغییر Password شوید. عبارتآبی رنگ Change Password در بالای صفحه مشخص است که باید بر روی آن کلیک کنید. سهقسمت مشاهده می شود که در قسمت اول ، Password فعلی و در دو قسمت پائین آن Password جدید خود را وارد کنید و سپس دکمه Save را بفشارید. Password شما تغییرکرد.