مرد تبهکار وقتی به اتهام حمل مواد*مخدر از سوی پلیس ترکیه دستگیر شد و به زندان افتاد، با گرفتن مرخصی از آنجا گریخت و به ایران آمد تا نقشه سرقت*های سریالی خود را عملی کند. 21بهمن*ماه سال گذشته مأموران پلیس راه*آهن تهران در جریان سرقت اموال یکی از مسافران قطار تهران- تبریز قرار گرفتند و به تحقیق از مالباخته پرداختند. مرد جوان گفت: در کوپه*ای که من بودم، مرد جوانی حضور داشت که در طول مسیر با هم حرف می*زدیم. او با حرف*ها و چرب*زبانی*هایش اعتماد مرا جلب کرد و به همین دلیل وقتی یک لیوان چای تعارف کرد، آن را قبول کردم اما بعد از نوشیدن چای احساس خواب*آلودگی شدید کردم و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که از آن مرد خبری نیست و وی پول هایم را به همراه کارت عابربانک و دیگر اموال باارزشم را به سرقت برده است.
با شکایت این مرد، تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری دزد حرفه*ای شروع شد. از آنجا که تعطیلات نوروز در پیش بود و احتمال می*رفت که سارق ناشناس دست به سرقت*های دیگری با این شگرد بزند، کارآگاهان پلیس آگاهی راه*آهن بررسی*های گسترده*ای را برای یافتن ردی از او انجام دادند.
آنها همزمان اقدام به اطلاع*رسانی گسترده و آموزش ماموران، خدمه و مهمانداران قطارها کردند اما با این حال مدتی بعد خبر رسید که چند سرقت مشابه دیگر در قطارهای اصفهان- مشهد و اهواز- تهران رخ*داده است. در همه این سرقت*ها، سارق مردی حدوداً 35تا 40ساله با هیکلی ورزشکار بود که بعد از ریختن طرح دوستی با مسافران قطار، به آنها چای مسموم تعارف کرده و بعد از بیهوش کردن این افراد، اموال باارزششان مانند وجه*نقد، لپ*تاپ، زعفران، گوشی تلفن همراه و کارت عابر بانک آنها را سرقت کرده بود.