چندین زمین لرزه بامداد امروز 22 اردیبهشت، گوهران در استان هرمزگان را لرزاند که بزرگترین آن 5 و 7 دهم درجه در امواج درونی زمین اعلام شده است. مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زمین لزه*هایی به برزگی 3.3، 2.9، 3.7، 3.2، 3.1، 3.5، 3.2، 3.1، 3.2 ، 5.0، 2.9، 5.1، 4.6، 4.8، 3.3، 3.4 و 3.7، 5.7، 4.3، 3.1، 4.5، 3.3، 3.4، 2.9، 4.1، 3.6، 3.6، 4.4 و 4.6 ریشتر گوهران از ساعات اولیه بامداد یکشنبه تا ساعت 8:53:03 صبح گوهران در استان هرمزگان را لرزانده است.

براین اساس زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۰ ریشتر ساعت 02:21:34 بامداد روز یکشنبه 22 اریبهشت 1392 گوهران در استان هرمزگان را تکان داد که در موقعیت و مرکز ۲۶.۷۸ شمالی و ۵۷.۷۸ شرقی و عمق ۲۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. این زلزله در فاصله* 23 کیلومتری گوهران هرمزگان، 75 کیلومتری منوجان کرمان، 81 کیلومتری میناب هرمزگان و 1161 کیلومتری تهران رخ داده است
زمین لرزه ۵.۱ ریشتری نیز ساعت 02:53:05 بامداد یکشنبه 22 اریبهشت 1392 همین منطقه را لرزاند که در موقعیت و مرکز۲۶.۷۰ شمالی و ۵۷.۶۶ شرقی و عمق ۱۹ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. این زلزله در فاصله 26 کیلومتری گوهران هرمزگان، 76 کیلومتری میناب هرمزگان، 80 کیلومتری منوجان کرمان و 1163 کیلومتری تهران رخ داده است.
زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۷ ریشتر ساعت 04:37:00 بامداد یکشنبه 22 اریبهشت 1392 گوهران در استان هرمزگان را تکان داد که در موقعیت و مرکز ۲۶.۴۷ شمالی و ۵۷.۷۴ شرقی و عمق ۱۷ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. این زلزله در فاصله 21 کیلومتری گوهران هرمزگان، 93 کیلومتری بندر جاسک هرمزگان، 100 کیلومتری میناب هرمزگان و 1189 کیلومتری تهران رخ داده است.