کاردان فنّی عمران - عمران روستایی

يكي از خسارت بارترين مهاجرت ها و در نوع خود بدترين آنها مهاجرت روستاييان به شهرهاست . زماني كه مي خواهيم اين جمله را صنعتي تر بيان كنيم اين جمله جلب توجه مي كند كه مهاجرت روستاييان به شهرها همان خاموش شدن موتور توليد است.
اكر روستاها به سرعت به قابليت هاي خود نرسند وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد رشته عمران روستايي ، رشته اي كاربردي ، نياز روز و سراسر اميدواري براي آباداني روستاهاست . مجموعه های آموزشی کاردان فنی عمران روستایی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت افرادی است که با اطلاعات فنی و مهارت کافی در زمینه های ایجاد ساختار ساختمان و راه کارهای عمرانی و در تاسیس آب آشامیدنی روستاها فعالیت نمایند.
طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کاردان فنی عمران روستایی 5/2 سال است. کلیه دروس در 5 ترم برنامه ریزی می شود و طول هر ترم 18 هفته و زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری 18 ساعت و عملی آزمایشگاهی 36 ساعت و عملی کارگاهی 54 ساعت و کارآموزی (کارورزی) 72 ساعت در طول یک ترم است
مشاغلی که فارغ التحصیلان این مجموعه می توانند احراز نمایند عبارتند از:
الف) فعالیت در کلیه زمینه های ساختمان، راههای روستایی ساختمانهای کوچک آبی، ساختمانهای مسکونی روستایی و ساختمانهای ویژه روستایی
ب) فعالیت در کلیه کارهای عمرانی در زمینه های فوق الذکر در ارگانهایی نظیر جهاد سازندگی، بخشداریها و غیره.

درسهای رشته


ردیف نام درس
۱ آبرسانی و بهداشت روستا و پروژه
۲ اجرای ساختمانها با مصالح سنتی و پروژه
۳ اجزاء ساختمان و کارگاه
۴ اجزای ساختمانهای کوچک و بتنی و کارگاه
۵ ایمنی و بهداشت
۶ تجهیز و ادراه کارگاه
۷ تعمیر و نگهداری
۸ تکنولوژی بتن و آزمایشگاه
۹ راههای روستایی و پروژه
۱۰ رسم فنی
۱۱ ریاضیات عمومی و مقدمات آمار
۱۲ زبان فنی
۱۳ زمین شناسی و مصالح ساختمانی
۱۴ ساختمانهای کوچک آبی و پروژه
۱۵ فیزیک مکانیک
۱۶ فیزیک حرارت و آزمایشگاه
۱۷ قوانین و روابط کار
۱۸ ماشین آلات ساختمانی و راهسازی
۱۹ متره و برآورد و پروژه
۲۰ محاسبات فنی ۱
۲۱ محاسبات فنی ۲
۲۲ معماری روستایی و پروژه
۲۳ مکانیک خاک و آزمایشگاه
۲۴ نقشه برداری و عملیات
۲۵ نقشه کشی ساختمان
۲۶ کارآموزی ۱ (کاربینی)
۲۷ کارآموزی ۲ (کارورزی)
۲۸ کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی
۲۹ کارهای چوبی و کارگاه