اس ام اس جدید و زیبا با موضوع روزهای بارانی

ا

ین هوای خوب بارانی ، حال خوب می خواهد .,. ولی حیف
تو اینجا نیستی و باران بی تو یعنی سوزاندن تن سیگار
بقیه اس ام اس روزهای بارانی در ادامه همین مطلب
.
.
کمی آرام تر باران.,.او دیگر کنارم نیست !
.

.
عصر جمعه دلگیر تر میشود وقتی باران باشد و تو نه.,.!!
.
.
باران ببار.,. ببار بر سر همه آنان که ایستاده اند زیر آسمان تنهایی ها.,.
.

.کاش نامت باران بود , آنوقت تمام مردم شهر همراه با من برای آمدنت دعا می کردند.,.
.
.
آهای تو !!!!
توی این روزهای بارونی فکری به حال جای خالیت کردی???
.
.
تلنگر کوچکی است باران ، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست.,.
.

.
نمک روی زخم است

بارانی
که بی تو می بارد
.

.
باران نبار , من نه چتر دارم نه یار.,.
.

.
باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن.,.
.
.
زیر چتر مهربانیت مرا پناه میدهی ؟بارانی ام امشب.,.
.

.
چتر نمی*خواهد هوای بارانی ، تو را می*خواهد.,.
.
.
پشت پنجره نشسته ام و باران میبارد.,.
ناودانی چشمانم سرازیر شده است!!