کاردانی ریخته گری

نقش اساسي و اهميت صنايع ريخته گري كه توليد كننده قطعات براي صنايع هستند در خودكفايي كشور بر هيچكس پوشيده نيست .
دوره آموزشي كارداني به منظور آموزش ريخته گري به معناي علم و فن شكل دادن فلزات از طريق ذوب فلز و ريختن ماده مذاب در قالب و انجماد مذاب براي بدست آوردن خواص متالوژيكي مطلوب آن ، تدوين شده است و هدف از آموزش آن ، تربيت كاردان براي بهره برداري و اجراي با آگاهي در زمينه هاي علمي و فني ريخته گري مي باشد.
طو ل متوسط آموزشي اين مجموعه باكار آموزي 2 سال است و برنامه هاي درسي آن در ترم 4 ترم برنامه ريزي مي شود و علاوه بر دروس نظري ازمايشگاهي و كارگاهي ، 4 ماه كارآموزي (4 واحد ) اختصاص مي يابد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش كامل است - هر واحد درس نظري 17 ساعت و عملي و آزمايشگاهي 34 ساعت و كارگاهي 51 ساعت و كارآموزي حداقل 72 ساعت است. كارآموزيها در واحدهاي ذيربط انجام مي يابد.
فارغ التحصيل اين دوره با مدرك كارداني بعلت اشنايي با فن ريخته گري مي توانند در قسمتهاي مختلف بخش ريخته گري در كارخانه هايي از قبيل :
ماشين سازي تبريز، ماشين ساز ي اراك، تراكتور سازي تبريز، ايران خودرو، ماليبل ، پارس متال ، ذوب آهن اصفهان ، مجتمع توليد فولاد مباركه ، مجتمع توليد فولاد اهواز ، لوله سازي خوزستان ، پروفيل بيمه سبك ، شوفاژكار ، مس سرچشمه و لوله و ماشين سازي ايران ، قطعات فولادي را ساير موسسات هاي مشابه مشغول كار مي شوند.