کاردانی تاسیسات حرارتی و برودتی

با پيشرفت معماري و شهر سازي و عمليات بلند مرتبه سازي تاسيسات عريض و طويل كارخانجات به خانه هاي مردم نيز كشيده شد . تاسيسات حرارتي و برودتي يا خودماني تر بگوييم سرماساز و گرما بخش آپارتمان هاي چند ده واحدي همه نيازمند اين بودند كه با قدرت و استحكام نيازهاي ساكنين خود را پاسخگو باشند . این دوره یکی از دوره های آموزش عالی است که با بکار بردن علوم و تکنولوژی مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازی تأسیسات حرارتی و برودتی نظیر:
- تأسیسات بهداشتی و گاز رسانی
- اطفاء حریق و آسانسور
- تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ساختمانها
- تأسیسات برودتی و سردخانه ها و نیز تولید
دستگاههای حرارتی و برودتی که اساس کار آنها مبتنی بر تبدیل انرژی و انتقال حرارت و جرم است می توانند کارآرائی لازم را به متخصصان بدهند و آنها را آماده سازند تا در صنایع حرارتی و برودتی عهده دار مسئولیت گردند.
طول دوره و شکل نظام:
طول متعادل این دوره مجموعاً 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 الی 9 ترم برنامه ریزی میشود. دانشجویان موظفند چهار درس تخصصی را با پروژه های مربوطه و یک پروژه فارغ التحصیلی 4 واحدی وکارآموزی 4 واحدی را از واحدهای ذیربط اخذ نمایند. طول هر ترم 17 هفته و مدت هر واحد نظری 17 ساعت
آزمایشگاهی 34 ساعت
کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی 68 ساعت میباشد.
فارغ التحصيلان اين دوره قادرند پاسخگوی طراحی و محاسبه و نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای حرارتی و برودتی در صنایع مختلف باشند.
درسهای رشته

ردیف
نام درس
ردیف
نام درس
1
آبرسانی شهری و فاضلاب
2
آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
3
آزمایشگاه شیمی عمومی
4
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
5
آزمایشگاه سیالات کاربردی
6
آزمایشگاه فیزیک حرارت
7
آلودگیهای محیط زیست
8
آکوستیک ساختمان
9
ارتعاشات
10
استاتیک
11
انتقال حرارت
12
ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار
13
برق تأسیسات و آسانسور
14
برنامه نویسی کامپیوتر
15
پروژه (اجرائی و یا تولیدی)
16
پمپ ها و کمپرسورها
17
تأسیسات برودتی پروژه
18
تأسیسات برودتی عملی
19
تأسیسات برودتی نظری
20
تأسیسات بهداشتی پروژه
21
تأسیسات بهداشتی عملی
22
تأسیسات بهداشتی نظری
23
تأسیسات تهیه مطبوع پروژه
24
تأسیسات تهیه مطبوع عملی
25
تأسیسات تهیه مطبوع نظری
26
تأسیسات حرارت مرکزی پروژه
27
تأسیسات حرارت مرکزی عملی
28
تأسیسات حرارت مرکزی نظری
29
تأسیسات و تجهیزات بیمارستان
30
ترمودینامیک عمومی
31
ترمودینامیک کاربردی
32
تصفیه آب و فاضلاب
33
تهویه و تبرید سنتی
34
تهویه و تبرید صنعتی
35
جوشکاری
36
دینامیک
37
روشهای تولید و کارگاه
38
ریاضی 1
39
ریاضی 2
40
ساختمان
41
سوخت و احتراق
42
سیالات عمومی
43
سیالات کاربردی
44
سیستمهای کنترل تأسیساتی
45
شیمی عمومی
46
طراحی اجزاء و پروژه
47
علم مواد
48
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
49
فیزیک حرارت
50
فیزیک مکانیک
51
فیزیک موج و ارتعاش
52
گازرسانی
53
لوله کشی
54
مبانی مهندسی برق
55
محاسبه عددی
56
محاسبه و طراحی مبدلهای حرارتی
57
مدیریت و اقتصاد صنعتی
58
معادلات دیفرانسیل
59
مقاومت مصالح
60
نقشه کشی صنعتی 1
61
نقشه کشی صنعتی 2
62
نیروگاه آبی
63
نیروگاه حرارتی
64
ورقکاری
65
کارآموزی 1
66
کارآموزی 2
67
کاربرد انرژی خورشیدی
68
کاربرد کامپیوتر در تولید
69
کارگاه اتوماتیک
70
کارگاه ریختهگری
71
کارگاه ماشین ابزار
72
کنترل اتوماتیک