کاردانی آبادانی و توسعه روستاها

بررسي مشخصات جغرافيايي و جمعيتي كشور نشان مي دهد كه بخش عمده اي از جمعيت كشور در روستاهاي بزرگ و كوچك زندگی مي كنند.
روستاها و تمركز يكنواخت مردم در اين بخش ها طبعا امكان خدمات رساني را با دشواري روبرو مي نمايد از طرف ديگر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي لزوم توجه به اقشار زحمتكش مستقر در روستاها و ايجاد طرحهاي مختلف عمراني به منظور بهبود شرايط زندگي و افزايش توليدات كشاورزي مورد توجه و تاكيد مسئولين و برنامه ريزان كشور مي باشد براي انجام پروژه هاي عمراني در زمينه هاي مختلف از جمله راه سازي ، انجام طرحهاي جامع روستايي و ارائه طرحهاي معماري مطلوب ، مناسب با شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور ، ساخت ساختمانهاي مقاوم و مناسب (مسكوني ، مراكز پزشكي درماني ، فرهنگي و… ) جمع آوري و انتقال و توزيع آب ، اجراي چاه و اصلاح قنوات، راه اندازي ماشين آلات و… نياز به افراد متخصص در رشته هاي مختلف مي باشد.
پراكندگي روستاها و حجم محدود و جمعيت متمركز در اين نقاط امكان اعزام تعداد زيادي افراد متخصص كه برنامه كار و شرح وظايف كامل و كافي ندارند را بسيار دشوار مي نمايد.

جهت گيري كلي برنامه كارشناسي آباداني روستاها برآن است فارغ التحصيلان اين دوره بعد از طي مباحث عمومي و كلي دروس مهندسي ، در حد نياز روستاها آشنايي و تبحر بر مسائل : معماري روستاها و طرحهاي جامع روستايي ، مسائل عمراني (ايجاد ساختمانهاي مقاوم و بهسازي ساختمانها ) راهسازي و جمع آوري و انتقال آب و استفاده از روشها و ماشين آلات مناسب در امور كشاورزي پيدا نمايند.
طول متوسط دوره اين مجموعه 3 سال است . طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته آموزش كامل مي باشد . هر واحد درسي نظري به مدت 16 ساعت و عملي به مدت 32 ساعت و كارگاهي به مدت 48 ساعت در طول هر نيمسال تحصيلي مي باشد.
فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در بخشهاي دولتي و خصوصي مانند مراکز و سازمان*های زیر انجام وظیفه نمايند.
شوراي عالي روستاها
وزارت جهاد كشاورزي
محيط زيست
خدمات روستايي


درس*های اصلی ، پایه و اختصاصی رشته*ی کاردانی آبادانی و نوسعه*ی روستاها
آب و فاضلاب روستاها روستا پروژه ۱
آشنایی با فن طراحی بناها روشهای اجرایی و ماشینهای راه سازی
آمار و احتمالات ریاضیات عمومی ۱
اجرای ساختمان با مصالح سنتی ریاضیات عمومی ۲
اجرای ساختمانها و کارگاه زراعت عمومی
اصول مرغداری ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی
اقتصاد ایران با تکیه بر روستا سازمان و مدیریت خدمات روستایی
ایستایی ۱ صنایع روستایی
ایستایی ۲ طرح بهسازی روستایی
اکولوژی روستا فیزیک ۱
باغبانی عمومی فیزیک ۲
برنامه نویسی کامپیوتر گونه شناسی معماری روستایی ایران
بهداشت محیط محیط زیست روستاها
بهسازی ساختمانهای روستایی مصالح ۲ و آزمایشگاه
پروژه های راه سازی ۲ مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی سنتی
پروژه کارشناسی معماری و جزئیات ساختمانهای روستایی ایران
پمپ و ایستگاههای پمپاژ مقاومت مصالح
تاسیسات الکتریکی و پروژه مکانیک سیالات
تاسیسات در ساختمانهای روستایی نقشه برداری و عملیات
جامعه شناسی روستا نقشه برداری راه و عملیات ۲
دامپروری عمومی نقشه کشی
رئولوژی پلیمرها ۲ هوا و اقلیم شناسی
راههای روستایی ۱ کارآموزی ۱
روسازی راه کارآموزی ۲
کنترل کیفی مواد غذایی کارگاه جوشکاری و ورقکاری
کانال های آبرسانی