ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز آسیایی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی ان اچ کی، پنجشنبه 2 خرداد هر یک دلار امریکا با یکصدو یک ممیز هشتاد و دو صدم ین ژاپن خرید و فروش می*شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با هشتاد و چهار صدم درصد افزایش همراه بوده است.
این درحالی است که هر یک یورو با یک دلار و بیست و هشت سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته بیست و هشت صدم درصد افزایش داشته است.
هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار و پنجاه و یک سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته بیست و پنج صدم درصد افزایش داشته است.