اقتصاد > پول *و بانک- رئیس*کل بانک مرکزی از سلب صلاحیت 10بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکردند خبرداد و گفت: مسئولان برخی از واحدهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم.

محمود بهمنی دیروز در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران بدون اشاره به نام بانک*ها و مدیران متخلف آنها درباره تخلفات ارزی بانک*ها، با بیان اینکه بانک مرکزی گزارش*های خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، تصریح کرد: 30هزار میلیاردریال از حساب متخلفان ارزی برداشت و به*حساب خزانه کل واریز کردیم.
وی افزود: تصور همکاران ما این بود که مابه*التفاوت*هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت*المال است که باید به خزانه برمی*گشت. بهمنی تصریح کرد: پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده*ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد. رئیس*کل بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده*اند، گفت:

در قانون بودجه سال 91به هیأت مدیره بانک*ها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافت*کننده تسهیلات بانکی، بدهی خود را تقسیط و شروع به پرداخت کنند، جرایم تأخیرشان بخشیده شود اما این شرط را هم گذاشتیم که اگر با وجود تقسیط*کردن و بخشیده*شدن جرایم، دریافت*کنندگان تسهیلات، بازپرداخت را انجام ندهند مجدداً آن جرایم برقرار شود. وی اظهار داشت: علاوه بر مصوبه مجلس، بانک*ها این اختیار را دارند که با مشتریان مذاکره و درصورت لزوم بدهی*ها را تقسیط کنند و بخشش جرایم نیز از اختیارات نظام بانکی است.