به نقل از مهر، فردا دوشنبه ۹ مردادماه مقارنه دو جرم آسمانی ستاره الدبران و سیاره مشتری رخ خواهد داد و این دو جرم به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می رسند.

اختلاف زاویه این دو جرم در پدیده مقارنه که در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه رخ می دهد، ۴.۷ درجه است. ضمن آنکه قدر (درخشندگی) سیاره مشتری منهای ۲.۲ و ستاره الدبران ۰.۹ خواهد بود.


در آسمان فردا پدیده مقارنه میان ماه و سیاره پلوتو نیز رخ خواهد داد.


سیاره پلوتو پلوتو از نظر بزرگی دومین سیاره کوتوله منظومه خورشیدی است که از هنگام کشف تا ۲۴ سال ۲۰۰۶ نهمین سیاره سامانه خورشیدی بود ولی بنا بر تعریف نوین اتحادیه بین المللی اخترشناسی این سیاره یک سیاره کوتوله و همچنین به عنوان نمونه نخست از رده جدید اجرام فرانپتونی به شمار می رود.


در مقارنه ماه و پلوتو که در ساعت ۲:۳۰ رخ می دهد، ماه در فاصله زاویه ای ۱.۳ درجه از جنوب شرقی پلوتو قرار دارد.