مجله زندگی ایده آل: خيلي*ها اعتقاد دارند كه عشق فقط يك افسانه است و در دنيايي كه به*قول آدم*هاي پر*مشغله، حتي وقت كافي براي انجام كارهاي ضروري و شخصي وجود ندارد، آيا هنوز مي*شود كساني را پيدا كرد كه عاشق باشند؟ وقتي به كسي علاقه داري حتما دوست داري او هم مثل شما همان حس را داشته باشد اما گاهي با همه علاقه و اشتياقي كه به همسر زندگي*ات داري متوجه مي*شوي آن طرف سكه خيلي خوشايند شما نيست. نه تنها او را به سمت خودت جذب نمي*كني بلكه از ميزان عشق و علاقه او نسبت به*خودت آگاهي نداري اما نترس چون اگر واقعا تصميم بگيري كه دوباره همراه زندگي*ات را عاشق خودت كني، مي*تواني اين كار را انجام دهي. در همين لحظه همه مشكلات ارتباطت را فراموش كن و با تمركز، كارهايي كه برايت مي*گوييم را انجام بده. معطل نكن!

وقتي عشق همه زندگي*ات مي*شود

مردان حتي آنهايي كه واقعا عاشق يك زن مي*شوند تنها بخشي از ذهن و زندگي خود را درگير يك ارتباط مي*كنند اما زني كه عاشق شد همه زندگي*اش صرف عشقي مي*شود كه درگيرش شده است. مگر نمي*خواهي همراه و همسرت را عاشق خودت كني؟ پس براي شروع ياد بگير كه كمتر در مورد احساست با يك مرد صحبت كني و اصلا لازم نيست هر احساس و واكنشي كه نسبت به ارتباطت داري را بي*پرده برايش بيان كني. شما كارهاي ديگري هم داري كه در كنار عشق به همسرت بايد انجام دهي. شايد اين يك حقيقت تلخ براي خانم*ها باشد اما تحقيقات روان*شناسان نشان داده، كه هرقدر زنان بيشتر حرف بزنند و از احساس*هاي*شان صحبت كنند و از همه بدتر همه زندگي*شان را وقف عشق به همسر*شان كنند، به همان ميزان يك مرد را بيشتر از خودشان دور كرده*اند.

وقتي مرد ديگر عاشق نيست

محبت يك موضوع 2 طرفه است و تعادل زماني به*وجود مي*آيد كه شما به همان اندازه*اي كه محبت دريافت مي*كنيد به همان ميزان هم محبت و عشق هديه بدهيد. هديه خريدن، مهمان كردن همسر*تان به شام يا سورپرايزكردن همسر*تان اگر از سمت يك مرد باشد خوب و طبيعي است اما اگر اين رفتارها از طرف يك زن به*صورت پشت سر هم و هميشگي انجام شود هيچ ارزشي ندارد. چون هديه دادن يك ويژگي مردانه به حساب مي*آيد و اگر يك خانم بيش از اندازه*اي كه همسرش به او محبت مي*كند، به او عشق بورزد دير يا زود مرد زندگي*اش را از خود دور مي*كند و دكمه عشق يك*باره در مرد خاموش مي*شود.وقتي يك زن بيش از اندازه به همسرش محبت كند مرد او را مانند مادرش فرض مي*كند و يادتان باشد هيچ مردي نمي*تواند عاشق مادرش شود بلكه فقط مي*تواند دوستش داشته باشد. پس ياد بگير كه در عشق ازهمسرت جلوتر قدم بر نداري. از اينكه مرد زندگي*تان براي*تان هديه مي*خرد يا براي*تان وقت مي*گذارد شرمنده نشويد و به فكر جبران نباشيد چون مردان با انجام اين كارها احساس قدرت مردانه بيشتري حس مي*كنند.

قبل از قلب، ذهنش را تسخير كن

در شروع يك آشنايي بهتر است خوب به رفتار و واكنش*هاي همسرت دقت كني تا روحيات او را بيشتر بشناسي. از كساني كه او را مي*شناسند در مورد سرگرمي*ها و سلايقش صحبت كن و نقاط اشتراك خودت و او را كشف كن. به*دنبال اين باش كه همسرت از چه چيزي خوشش مي*آيد و از چه كارها و رفتارهايي بيزار است. سعي كن شنونده خيلي خوبي براي او باشي چون آدم*ها بيشتر جذب كساني مي*شوند كه مطمئن باشند حرف*هاي*شان شنيده و درك مي*شود. وقتي به حرف*هاي همسرت توجه كني به*تدريج شعله يك عشق را در او ايجاد خواهي كرد كه براي هميشه ماندني است. به او نشان بده كه برايش اهميت داري و مهم*ترين شخص زندگي*ات در او خلاصه مي*شود. وقتي با او به رستوراني مي*روي و او مشغول صحبت كردن مي*شود، هرگز صحبت*هايش را قطع نكن حتي اگر تلفن همراهت زنگ خورد، مكالمه همسرت را قطع نكن و با اين كار مطمئن باش كه او را بيشتر به سمت خودت جذب كرده اي.

نقاب را بردار

اينكه همان*طور باشي كه هستي كار سختي است؟* پس چرا بيشتر اوقات در حال بازي*كردن نقشي هستي كه اصلا شباهتي به ويژگي*هاي خودت ندارد؟ تا كي مي*تواني نقش يك آدم كامل كه هيچ عيب و ايرادي ندارد را بازي كني؟ اگر روزي خسته شدي و ناگهان فشار مدت*ها سكوت را روي همسرت خالي كردي، فكر نمي*كني با اين كار او را بيشتر شوكه مي*كني؟ بدون اينكه ترس از دست دادن همراهت را داشته باشي صادقانه و با جسارت از عقايد و احساس*هايت حرف بزن و به او نشان بده كه چه ديدگاهي در مورد او و زندگي*ات داري حتي اگر نظرت مخالف ديدگاه*هاي او باشد نترس، چون وقتي با قدرت موضع*گيري*ات را مشخص مي*كني و فرياد مي*زني كه وجود داري، زيبايي بيشتري را براي همسرت به*وجود مي*آوري اما اگر يك خانم هستيد بايد يك راز كوچك را هم بداني. بيشتر خانم*ها به دليل روحيات خاصي كه دارند در نخستين ملاقات*ها همه احساسات خود را بيرون مي*ريزند و هرچيزي كه به ذهن*شان مي*رسد را براي همسر*شان بازگو مي*كنند. دست نگه داريد، چون شما سال*هاي سال فرصت داريد كه در كنار هم زندگي كنيد و از سرگرمي*ها و احساسات*تان حرف بزنيد. نكته كليدي ما به شما قدري پيچيده بودن است. از روي اين ويژگي به سادگي رد نشويد و سعي كنيد براي مرد زندگي*تان قدري مبهم باشيد. بگذاريد او به*تدريج كشف*تان كند.


عشق زوري نيست!

بيشتر زوج*ها يكديگر را به دليل نداشتن حس*هاي رمانتيك سرزنش مي*كنند. جملاتي مثل«*توديگر عاشقم نيستي»، «به من احساس داشته باش» جملات متداولي در بين زوج*هاي جوان است. اجازه بدهيد كه همسر*تان، خودش باشد و از او نخواهيد كه به خاطر خوشايندي شما واكنش*هايي را نشان بدهد كه در وجودش نيست. اگر اين فرصت را به همسر*تان بدهيد كه نقش خودش را بازي كند، به*تدريج مي*توانيد با ايجاد فضاي آرامي كه ايجاد كرده*ايد، عشق را هم بين خودتان به*وجود بياوريد.

كنترل نامحسوس يادت نره

كيفيت ارتباط با همسرت را بالا ببر و طوري رفتار كن كه او خيالش راحت باشد كه در شرايط سخت و زمان*هايي كه به شما نياز دارد، در كنارش هستي. اگر مي*خواهي همسرت را تحت كنترل داشته باشي و مراقب رفتارهايش هستي، بايد طوري ماهرانه اين كار را انجام دهي كه او حس نكند. اين احساس را در همسرت به*وجود بياور كه بودن با او براي شما همراه با لذت و آرامش است و وقتي همسرت مطمئن شد كه وجودش موجب آرامش شماست، به*تدريج عشق خودش را به شما نشان خواهد داد. در اين بين تعريف كردن، خيلي مي*تواند به بهتر شدن ارتباط*تان كمك كند. يادتان باشد تعريف و تمجيد صرفا از سمت مردان نيست. همانطور كه يك خانم از تعريف همسرش راضي مي*شود يك مرد هم با تعريف و تحسين همسرش انرژي بيشتري دريافت مي*كند و بله! درست حدس زديد! با تعريف همسر*تان عاشق*تر مي*شود.

فقط خودت بودن كافي نيست

اينكه در حال حاضر چه ظاهري داري يا در چه جايگاه اجتماعي قرار داري مهم نيست! مهم*ترين چيز اين است كه چه طرز فكري در مورد خودت داري. وقتي در مورد خودت اعتماد به نفس كافي داشته باشي و با شجاعت ديدگاه*ها و علایقت را مطرح كني، همسرت را مجذوب خودت مي*كني. بايد بداني نقاط قوت و ضعفت كجاست و يك نكته مهم اين*كه كمي شوخ طبعي را چاشني ارتباطت كن. اين ويژگي مردانه يا زنانه نيست و همه افراد از هم صحبتي با كساني كه شوخ*طبع هستند، لذت مي*برند به*خصوص اگر آن فرد همسر زندگي*شان باشد، شادي و عشق بيشتري را تجربه خواهند كرد اما زياد خنديدن هم خيلي خوب نيست و زيبايي شما را از بين خواهد برد. عشق منتظر شماست اما براي رسيدن به زيباترين هديه هستي بايد قدري بيشتر تلاش كرد. اين يك راه يكطرفه نيست. يادت باشد!