سرکلانتر نهم پليس پايتخت تائيد کرد؛

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران؛ در پي دهها فقره سرقت و زورگيري از دختر بچهها در محدوده جاده ورامين و روستاهاي اطراف شهرستان ري سرکلانتري نهم پليس پايتخت موظف شد تا به طور ويژه به موضوع رسيدگي کند.

ماموران تخصصي سرکلانتري با احضار والدين و کودکان و گفتگويي صميمانه با دختر بچهها متوجه شدند که زني ميانسال با شگرد خريد بستني، دختر بچههارا به مکان خلوت کشانده و آنگاه با تهديد چاقو تمامي اموال ارزشمند کودک را از جمله دستبد، النگو و گردنبند به سرقت ميبرد.

در اين راستا ماموران در تمامي نقاط منطقه حوزه استحفاظي خود به ويژه محل بازي کودکان به طور کاملا نامحسوس مستقر شده و شبانه روز در کمين اين سارق بي رحم نشستند.

ماموران سرکلانتري نهم پليس پايتخت در محدوده روستاي قلعه نو در ساعت 12 ظهر روزگذشته به يک خانم ميانسال که طور لنگان به سمت محل بازي کودکان در حال حرکت بود، مشکوک و وي را زير نظر گرفتند.

با تعقيب مظنون ماموران مشاهده کردند که اين زن ميانسال يکي از دختر بچهها را فريب داده و به سمت مکان خلوتي ميکشاند، در نهايت مظنون به محض در آوردن چاقو توسط پليس زن دستگير و خلع سلاح شد.

سرهنگ خليل شهبازي با تائيد اين خبر به باشگاه خبرنگاران؛ اعلام کرد: متهم که "ثريا" 26 ساله نام داشت، با انتقال به مقر در بررسي توسط ماموران اطلاعات به دهها فقره زورگيري و سرقت اموال کودکان به ويژه دختر بچهها اعتراف کرد و جهت شناسايي توسط مالباختگان و کشف ساير جرائم به پليس آگاهي تهران بزرگ تحويل داده شد.