سایت تهران 118 حاوی اطلاعات مشاغل تهران در بیش از 1200 زمینه کاری طبقه بندی شده در دسترس عموم قرار گرفت.
در این سامانه واحد های شغلی فعال در تهران بزرگ که مجوز های لازم جهت فعالیت رسمی را دارند امکان ثبت رایگان اطلاعات خود را دارا می باشند.
در سه حالت 1) جستجو نام واحد شغلی 2) جستجوی نوع شغل 3) جستجوی نوع شغل و خیابان مورد امکان ارائه اطلاعات به کاربران فراهم آمده است.
بی شک می توان گفت که وجود چنین پایگاه هایی که با رویکرد اطلاع رسانی خدمت رسانی می کنند در فعالیت های تجاری و زندگی شهری بسیار اثر بخش و دارای اهمیت می باشد.
آدرس این ای پایگاه : redirect.php?a=tehran118.com