شاید گوگل خودش هم نداند اما این روزها در رقابت ثبت اختراع مربوط به پروژه عینک هوشمند تنها نیست. سونی هم به تازگی به این میدان رقابت پیوسته و بی سروصدا در حال ثبت حق اختراعی مشابه سیستم عینک هوشمند گوگل است که حتی گفته می شود مزیت هایی بیشتر از آن دارد.
کارایی این عینک ها دیگر بر کسی پوشیده نیست؛ اما عینکی که سونی قصد تولید آن را دارد به غیر از قابلیت هایی که عینک های گوگل دارد می تواند اطلاعات را میان دو دوست به اشتراک بگذارد.
این عینک شامل فرستنده هایی است که می تواند اطلاعات شخص را در یک چشم به هم زدن به شخص دیگری که از این عینک ها بر چشم دارد ارسال کند. این عینک همچنین می تواند اطلاعات مربوط به برچسب های دیداری روی پوسترها را نیز شناسایی کند.
درواقع فقط کافی است که کاربر این عینک به چیزی نگاه کند تا اطلاعات مربوط به آن را با بقیه افراد جهان به اشتراک بگذارد. احتمال آن می رود که این حق اختراع سونی را از یک شرکت سازنده تلویزیون های سه بعدی به سازنده فناوری هایی تبدیل کند که روی سر سوار می شوند.