سطل زباله هوشمند زباله ها را در هوا شکار می کندپرتاب زباله از راه دور درون سطل زباله یکی از کارهای لذت بخشی است که از پشت میز انجام می دهیم! اگر نشانه گیری خوب باشد، از شر زباله راحت شده ايم. اما اگر خوش شانس نباشیم پس از یک پرتاب و نشانه گیری ناموفق، باید از جای خود بلند شويم و به سمت زباله برويم و آن را برداشته و داخل سطل بياندازيم.

داستان اين بدشانسی و تنبلی باعث جرقه زدن ايده ای در ذهن يک طراح خوش ذوق ژاپنی شده است. اين طراح که FRP نام دارد برای خود یک سطل زباله هوشمند طراحی کرده که زباله را در هوا مسیر يابی می کند.
این سطل زباله هوشمند به کمک یک دوربين و يک سنسور کينکت می تواند زباله های پرتاب شده در فضا را تشخیص دهد. پس از شناسايی زباله در هوا محاسبه می کند که زباله در چه مکانی فرود می آيد و نتیجه اين محاسبه را به سطل زباله ارسال می کند. اکنون ماموریت سطل زباله شروع می شود. به کمک چرخ هايی که زير آن تعبيه شده به سمت زباله حرکت کرده و آن را شکار می کند.

دیگر مهم نیست که نشانه گيری شما چه قدر قوی باشد و یا اينکه چه قدر خوش شانس باشید که زباله در سطل بيفتد. تنها کافی است در هر نقطه ای که نشسته ايد زباله را به هوا بیاندازید و بقیه را به این سطل زباله هوشمند بسپارید.
طرح اين سطل در حال تکامل بیشتر است و فعلا آنقدرها هم دقیق و سریع عمل نمی کند اما طراح آن امیدوار است که سرعت و دقت آن را بهبود ببخشد و بعد از آن به فکر رساندن اين محصول به خط تولید تجاری خواهد بود. شما هم دلتان می خواهد یکی از این سطل های زباله در اتاق تان داشته باشید؟