تحمل کن اگه حتی تحمل کردنش سخته!هیچ*کس نیست که در زندگی*اش با هیچ مانع و مشکلی روبه*رو نشده باشد. بیشتر آدم*ها در این شرایط حس می*کنند که انگار زندگی*شان به بن*بست رسیده. اما این موضوع در زندگی همه ما یک موضوع قابل* پیش*بینی و انتظار است و درست در همین لحظه*هاست که تفاوت بین آدم*ها مشخص می*شود. بعضی*ها مثل یک کش که حسابی کشیده شده باشد سریعا به زندگی عادی برمی*گردند و بعضی دیگر کاملا خود را می*بازند و درگیر مشکلات حاشیه*ای می*شوند. فکر می*کنید قابلیت بازگشت به حالت عادی در چه افرادی وجود دارد؟ آنهایی که قادرند بعد از رویارویی با مشکل و مانع دوباره با سرعت زیاد به حالت عادی برگشته و به راه*حل*هایی دیگر دست پیدا کنند به نوعی از نظر فکری و روحی انعطاف*پذیری خوبی دارند و در شرایطی مثل از دست دادن شغل، بیماری و یا مرگ عزیزان با سرعتی زیاد کنترل زندگی خود را به دست می*آورند.
در مقابل، افرادی که انعطاف*پذیری کمی دارند ممکن است خودشان در مشکل گم شوند، احساس کنند قربانی هستند، برای همیشه درگیر آن شوند و حتی به مکانیسم*های تطابقی نادرست مثل سوءمصرف موادمخدر رو بیاورند. این گروه آدم*ها استعداد زیادی برای ابتلا به مشکلات روانی دارند. انعطاف*پذیری ضرورتا خود مشکل را برطرف نمی*کند اما به فرد این توانایی را می*دهد تا مشکلات را پشت*سر بگذارد، لذتی را در زندگی (حتی در شرایط سخت) پیدا کند و عوامل تنش*زای بعدی را بهتر تحت کنترل درآورد. اگر شما فکر می*کنید انعطاف*پذیری کافی ندارید می*توانید با تلاش و کسب مهارت*هایی این قابلیت را در خود افزایش دهید. انعطاف*پذیری عاطفی و جسمی تا حدی یک موضوع ذاتی است. بعضی افراد در شرایط تغییر و هیجان کمتر ناراحت می*شوند. این موضوع حتی در نوزادی هم قابل تشخیص است. انعطاف*پذیری تا حدی هم به بعضی عوامل که تحت کنترل فرد نیستند مرتبط است مثل سن، جنس و میزان مواجهه با آسیب. اما انعطاف*پذیری در تمام آدم*ها با تلاش و کوشش قابل دستیابی است. انعطاف*پذیری ضرورتا خود مشکل را برطرف نمی*کند اما به فرد این توانایی را می*دهد تا مشکلات را پشت*سر بگذارد، لذتی را در زندگی (حتی در شرایط سخت) پیدا کند و عوامل تنش*زای بعدی را بهتر تحت کنترل درآورد. آنها چه خصوصیاتی دارند؟ افراد با انعطاف*پذیری بالا خصوصیاتی دارند که باید به آن توجه بیشتری کنید تا بتوانید آنها را کسب کرده و در خود پرورش دهید:
 • هوشیاری عاطفی و روانی: آنها احساسات خود را می*شناسند و دلیل بروز هر نوع احساس مثبت یا منفی را می*دانند. • صبر و شکیبایی: چه روی اهدافی خارجی و چه در مورد راهکارهای تطابقی در درون خود کار می*کنند، روی کار خود متمرکزند، آگاه*اند، به مسیر و فرآیند آن اعتماد داشته و از تلاش خود دست برنمی*دارند. • کنترل درونی: آنها بر این باروند که خودشان بیشتر از عوامل بیرونی، کنترل زندگی خود را در دست دارند. • خوش*بینی: در اکثر شرایط، جوانب مثبت را می*بینند و بر قدرت خود اعتقاد دارند. • حمایت: با وجود آنکه به قدرت فردی خود اعتماد دارند اما ارزش شبکه اجتماعی را می*شناسند و اطراف*شان مملو از دوستان و بستگانی حمایت*گر است. • شوخ*طبعی: حتی در شرایط مشکل زندگی می*توانند بخندند و موضوعی خنده*دار پیدا کنند. • دیدگاه: قادرند از اشتباهات*شان درس بگیرند (نه فقط آنها را انکار کنند)، موانع را به صورت چالش می*بینند و اجازه می*دهند مصیبت و مشکل موردنظر آنها را قوی*تر کند. زندگی آنها معنی*دار است و خودشان را قربانی محسوب نمی*کنند. • تمایلات معنوی: ارتباط با جوانب معنوی باعث افزایش انعطاف*پذیری روانی می*شود؛ به*خصوص اگر این باور و ارتباط، درونی و قوی باشد.


زود دست به کار شوید هرچه زودتر این قابلیت را در خود تقویت کنید، بیشتر از زندگی لذت می*برید، پس معطل نکنید. به این راهکارها توجه کنید:
 • باورهایتان را مثبت*تر کنید: تحقیقات نشان می*دهد اعتماد به نفس در تطابق با استرس و بازتوانی از وقایع سخت نقش مهمی ایفا می*کند. قدرت، توانایی و موفقیت*های خود را به یاد آورید. • بامعناتر زندگی کنید: تجارب خود را به دیگران انتقال دهید. در اجتماعات و فعالیت*های مثبت، تقویت ابعاد معنوی و مشارکت در فعالیت*هایی که برایتان با معنی است شرکت کنید • اجتماعی*تر باشید: داشتن افرادی حمایت*گر در اطراف خود فاکتوری حفاظت*کننده است که طی بحران به کمک افراد می*آید. • با آغوش باز به استقبال تغییر بروید: مردمی که انعطاف*پذیری دارند از وقایع زندگی به عنوان فرصتی استفاده می*کنند تا جهت*دهی تازه*ای پیدا کنند. در حالی که بعضی*ها ممکن است با بروز تغییرات ناگهانی، خرد شوند، این افراد خود را تطابق داده و بر آن غلبه می*کنند.


ارتباط با جوانب معنوی باعث افزایش انعطاف*پذیری روانی می*شود؛ به*خصوص اگر این باور و ارتباط، درونی و قوی باشد.
 • خوش*بین*تر باشید: خوش*بینی به معنی نادیده گرفتن مشکل به منظور تمرکز روی نتایج مثبت نیست. خوش*بینی یعنی درک این موضوع که موانع موقت است و اینکه شما مهارت*ها و توانایی* کافی برای مبارزه با چالش*های پیش رو را دارید. فقط امید بسیار مهم است تا بتوانید آینده را روشن*تر ببینید. • به خودتان برسید: در مواقع تنش و بروز مشکل، آدم*ها به راحتی نیازهایشان را فراموش می*کنند. روی نیازهایتان تمرکز کنید. زمانی برای انجام کارهای مورد علاقه اختصاص دهید. • مهارت* حل مشکلات را یاد بگیرید: وقتی با چالشی جدید روبه*رو می*شوید فهرستی از راهکارهای بالقوه*ای که می*توانید به وسیله آنها مشکل را حل کنید، تهیه کنید. استراتژی*های مختلف را سنجیده و روی روشی منطقی برای حل مشکل تمرکز کنید. در این صورت در زمان بروز ناگهانی بحران و چالش، آمادگی بهتری دارید. • اهداف*تان را مشخص کنید: وقتی شدیدا درگیر مشکلات می*شوید، یک گام به عقب برداشته و ببینید قبل از آن چه شرایطی بوده است. بعد همه راه*حل*های ممکن را در ذهن بیاورید و بعد آنها را به مراحل قابل اجرا تقسیم کنید. • برای حل مشکلات، گام تازه*ای بردارید: اگر مشکل را به حال خود بگذارید فقط بحران را طولانی*تر کرده*اید. در عوض، فورا برای حل مشکل اقدام کنید. ممکن است راه*حل ساده نبوده و یا سریعا به دست نیاید اما شما باید برای بهتر کردن شرایط و کاهش تنش، اقدام کنید. • مهارت*هایتان را بیشتر کنید: انعطاف*پذیری یک موضوع فوق*العاده و غیرقابل تصور نیست بلکه کاملا معمولی است و همه می*توانند آن را یاد بگیرند. این قابلیت، با رفتار و عملکرد خاصی تعریف نمی*شود و از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است بنابراین اگر روی خصوصیات متداول افراد با انعطاف*پذیری بالا تمرکز می*کنید کار خوبی است اما یادتان باشد با تکیه بر قدرت و توان خودتان آن را اجرا کنید.


منبع:tebyan.net