هر کدام از ما زندگی را با نگاهی متفاوت دیده و با آن به شیوه خودمان کنار می*آییم. زندگی هیچ فردی مانند دیگری نیست و شرایط و اتفاقات خاص خود را دارد، اما می توان با به یاد داشتن نکاتی چند, بهتر و لذت*بخش*تر زندگی کرد.

زنده بودن کار سختی نیست اما زندگی را زندگی کردن و در هر لحظه آن زنده بودن بسیار مهم است. آنچه آورده می*شود شاید بیش از 2 الی 3 دقیقه از وقتتان را نگیرد، اما مطمئن باشید ارزش خواندن و تفکر رادارد: همیشه به یاد داشته باشید که محبت و دستاوردهای بزرگ در گرو کارها و ریسک*های عظیم است. وقتی چیزی را از دست می*دهید و شکست می*خورید درسی را که از آن گرفته*اید از دست ندهید تا بازنده نباشید. همواره به خود و دیگران احترام بگذارید. سعی کنید در هر شرایطی مسوولیت رفتار و گفتارتان را بپذیرید تا روز به روز بهتر از قبل باشید.
گاهی اوقات نرسیدن به اهداف و خواسته*ها می*تواند بزرگ*ترین شانس زندگی باشد. قوانین و مرزها را بشناسید تا بدانید که خطوط قرمز زندگی کجاست. اجازه ندهید مسائل جزئی و کوچک روابط عمیق را خدشه*دار کند. وقتی درمی*یابید که اشتباه کردید بی*درنگ درصدد تصحیح آن باشید. اگر نتوانستید حداقل از معذرت*خواهی نترسید.
هر روز زمانی را با خود خلوت کنید و به کارها و رفتارتان فکر کنید. همواره به آغوش باز به استقبال تغییرات بروید و آنها را بپذیرید، اما هرگز اجازه ندهید این تغییرات ارزش*های زندگی*تان را نیز تغییر دهد. در برخی موارد سکوت بهترین و بامعناترین پاسخ است. خوب و باشرف زندگی کنید تا وقتی پیر شدید و به گذشته فکر کردید برای بار دوم لذت ببرید.
فضای محبت*آمیز در منزل زیربنای آرامش زندگی شماست. در مواقعی که با افراد مورد علاقه*تان اختلاف*نظر دارید فقط به فکر حل مساله حاضر باشید نه این*که مشکلات گذشته را نیز بیرون کشیده و تازه کنید. دانش و آگاهی*هایتان را با یکدیگر تقسیم کرده و در میان بگذارید. با طبیعت و زمین مهربان باشید.
حداقل سالی یک بار به مکان*هایی بروید که تاکنون نرفته*اید. بهترین رابطه وقتی است که به دلیل علاقه به یکدیگر باشد نه از روی احتیاج.
موفقیت*هایتان را بر اساس آنچه از دست دادید تا چیزی بگیرید قضاوت کنید. ببینید آیا چیزی که از دست دادید ارزش آنچه را گرفتید داشت یا خیر. در مورد محبت و ذوق در آشپزی بی*پروا باشید. در کارهای گروهی توجه داشته باشید که همه افراد گروه باید توانایی خود را برای رسیدن به یک هدف مشترک به کار گیرند و این نگاه مشترک سوخت و انرژی حرکت را فراهم می*کند. به همین دلیل در خانواده نیز چنانچه قصد پیشرفت دارید باید نگاه و اهداف مشترک داشته باشید.