حادثه > خارجی- همشهری آنلاین:
کاخ ریگا که محل اقامت رسمی رئیس جمهوری لتونی است آتش گرفت آندریس برزینس، رئیس جمهوری این کشور محل اقامت خود را ترک کرد.
وقوع حریق در کاخ ریگا که محل اقامت رسمی رئیس جمهوری لتونی است سبب خسارت قابل توجهی شد.
به گزارش تلویزیون این کشور، کاخ ریگا از ناحیه سقف و شیروانی به شدت آسیب دیده است.
این آتش سوزی پنجشنبه شب آغاز شد و آندریس برزینس، رئیس جمهوری لتونی محل اقامت خود را ترک کرد.
تاکنون گزارشی مبنی بر وجود تلفات در دست نیست و دلیل وقوع حریق نیز در این بنای تاریخی مشخص نشده است. ارتش با به پرواز در آوردن یک فروند هلیکوپتر به یاری آتش نشان*ها آمده است.