مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران قیمت جدید بلیت های مترو را که از سوی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده تشریح کرد.
که از سوی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده تشریح کرد.


مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران قیمت جدید بلیت های مترو را که از سوی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده تشریح کرد.
احسان مقدم ـ مشاور مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در این باره گفت:درراستای ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و لازم الاجرا بودن آن برای شهرداری قیمت جدید بلیت های سال ۹۲ مترو تهران وحومه از روز چهارشنبه ۵ تیرماه اعمال می شود.


وی افزود: بر همین اساس قیمت بلیت تک سفره ۴۵۰۰ ریال و قیمت بلیت دو سفره ۶۵۰۰ ریال تعیین شده که از روز چهارشنبه ۵ تیرماه و همزمان با آغاز حرکت های مسافری در تمامی ایستگاه ها و خطوط مترو تهران و حومه اعمال می شود.
به گفته مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران نرخ بلیت تک سفره و دو سفره در سال گذشته به ترتیب ۳۵۰۰ و ۵۵۰۰ ریال بوده است.
.