به نقل از ایسنا، سید هادی میرافضلی، معاون منطقه یک عملیات دراين**باره گفت:وقوع این آتش*سوزی ساعت ۲۲:۲۴ شب گذشته به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی بلافاصله با توجه به موقعیت، آتش*نشانان ایستگاه*های ۷، ۹۷ و۴ را همزمان به محل حادثه در بازار حضرتی، بازار یزدی*ها اعزام کرد.وي ادامه داد: سه باب مغازه با بنای بسیار قدیمی و مملو از لوازم منزل طعمه آتش شد که آتش*نشانان در کمتر از سه دقیقه خود را به محل آتش*سوزی رسانده و از گسترش آتش به دیگر مغازه*ها جلوگیری کردند.وی عملکرد آتش*نشانان در مهار این آتش*سوزی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: بنای قدیمی و فرسوده و نیز وجود مخازن نفت و گازوئیل داخل مغازه*ها نتوانست مانع عملیات آتش*نشانان شود و آنان به رغم خطرات زیاد از سرایت شعله*های آتش به اطراف ممانعت به عمل آوردند.
میرافضلی با اشاره به خسارات زیاد ناشی از این آتش*سوزی، در مورد علت بروز حادثه گفت: هنوز علت وقوع آتش*سوزی مشخص نشده و گروهی از کارشناسان آتش*نشانی منطقه یک سازمان سرگرم بررسی میزان دقیق خسارات وارده و همچنین علت وقوع این حادثه هستند.