حادثه > داخلی- همشهری آنلاین:
دو زلزله 3.9 ریشتری چهارشنبه 5 تیر ماه شهرستان*های جم در استان بوشهر و گوهران در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش همشهری آنلاین، پایگاه رسمی مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از وقوع زلزله 3.9 ریشتری در محلی به طول جغرافیایی 57.68 و عرض جغرافیانی 26.66 در ساعت 03:05 چهارشنبه 5 تیر ماه در گوهران استان هرمزگان خبر داد.
گزارش های این مرکز حاکیست که جم در استان بوشهر نیز در محلی به طول جغرافیایی 52.25 و به عرض جغرافیایی 27.66 در ساعت 12:48 چهارشنبه 5 تیر ماه به شدت 3.9 ریشتر لرزیده است.
زمین*لرزه گوهران در عمق 5 کیلومتری و زمین*لرزه جم در عمق 16 کیلومتری زمینبه وقوع پیوسته است.