صنایع پتروشیمی چیست ؟

صنایع پتروشیمی (به انگلیسی: Petrochemical industry)، بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده*های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می*کند.

امروزه فرآورده*های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره، در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسایط نقلیه، نقش ارزنده*ای دارد. فرآورده*های نفتی در تهیه سوخت موشکهای هدایت کننده، سفینه*های فضایی و ماهواره*ها و حتی در ساخت بسیاری از قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارد. مادهٔ اولیهٔ بیشتر داروها و حتی آنتی*بیوتیکها از ترکیبات نفتی مشتق می*شود. دید کلی صنایع پتروشیمی(Petrochemical industry)، بخشی از صنایع شیمیایی است که فرآورده*های شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت یا گاز طبیعی تولید می*کند. تا پیش از وارد شدن نفت به مفهوم امروزی در زندگی انسان، مواد شیمیایی مورد نیاز، بر اثر تغییر و تبدیل صنایع گیاهی و حیوانی بدست می*آمد. اما در اوایل قرن بیستم نفت خام و گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تهیه بسیاری از ترکیبات مورد نیاز انسان، اهمیت حیاتی و روز افزونی پیدا کرده*است.
محتویات


 • ۱ تاریخچه
  • ۱.۱ صنایع گوناگون پتروشیمی


 • ۲ ترکیبات نفت خام و فراورده*های نفتی
  • ۲.۱ ترکیبات عمده موجود در نفت خام


 • ۳ محصولات صنایع پتروشیمی ایران
 • ۴ منبع

تاریخچه

اقوام متمدن دوران باستان، به ویژه سومری*ها و آشوری*ها و بابلی*ها، در حدود چهار هزار و پانصد سال پیش در سرزمین میان رودان (محل عراق کنونی) با برخی از مواد نفتی که در دریاچه قیر بدست می*آمد، آشنایی داشتند. آنان از خود قیر به عنوان ماده غیر قابل نفوذ، استفاده می*کردند. رومی*ها و یونانی*ها نیز مواد قیری را برای غیر قابل نفوذ کردن بدنه کشتیها به کار می*بردند. همچنین برای روشنایی و گرم کردن نیز از آن بهره می*جستند.
با توسعه و پیشرفت تکنولوژی حفاری در اواسط قرن نوزدهم و تکنولوژی تقطیر و پالایش نفت در اواخر قرن نوزدهم و استفاده از آن در موارد غیر سوختی، جهش حیرت*آوری بوجود آمد. به طوری که امروزه صنایع پتروشیمی نفش اساسی و بنیادی در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.
صنایع گوناگون پتروشیمی

نفت و مشتقات آن نه تنها در برآوردن نیازهای انسان در زمینه سوخت، انرژی و الیاف نقشی بنیادی دارد، بلکه پیدایش و تکامل صنایع گوناگون مهمی را موجب شد که به پاره*ای از آنها اشاره می*شود.


 • همزمان با پالایش نفت خام، کاربرد موتورهای درون سوز جنبه عمومی به خود گرفت و میلیونها ماشین بنزین سوز به بازار عرضه شد.
 • امروزه فرآورده*های نفتی علاوه بر مصرف در زمینه سوخت وسایل نقلیه، روغن موتور و غیره، در تهیه بسیاری از قطعات مورد نیاز ساخت وسایط نقلیه، نقش ارزنده*ای دارد و تلاش بر این است تا بدنه اتومبیل را از مواد پلاستیکی که آنها را از پلیمریزاسیون ترکیبات نفتی می*توان بدست آورد، بسازند.
 • فرآورده*های نفتی در تهیه سوخت موشکهای هدایت کننده سفینه*های فضایی و ماهواره*ها و حتی در ساخت بسیاری از قطعات داخلی آنها کاربرد اساسی دارد.
 • ماده اولیه بیشتر داروها و حتی آنتی*بیوتیکها از ترکیبات نفتی مشتق می*شود. به ویژه تقریبا تمام مواد پاک کننده، باکتری کشها و غیره، از مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی می*باشد.


ترکیبات نفت خام و فراورده*های نفتی

اتمهای کربن و هیدروژن به طور حیرت آوری می*توانند ضمن ترکیب شدن با یکدیگر، تعداد فوق*العاده زیادی از ترکیبات هیدروکربنی زنجیری و حلقوی آروماتیکی را به وجود آورند، به طوری که تا کنون هیدروکربنی که در ساختار مولکولی آن ۶۰ اتم کربن شرکت داشته باشد، ردیابی شده*است. از طرفی با افزایش تعداد اتمهای کربن بر تعداد ایزومرهای هیدروکربنی نیز افزوده می*شود.
به طور مثال هیدروکربنی که ۳۰ اتم کربن داشته باشد، می*تواند بیش از چهار میلیارد ترکیب هیدروکربنی ایزومر تشکیل دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه در نفت خام، ترکیبات هیدروکربنی سیر شده نیز فراوانند، تعداد ترکیبهای موجود در آن، فوق*العاده زیاد و گوناگون است. این گوناگونی با شرکت اتمهای دیگر مانند گوگرد، نیتروژن و اکسیژن در زنجیر هیدروکربنها به مراتب بیشتر می*شود.
ترکیبات عمده موجود در نفت خام

ترکیبات عمده موجود در نفت خام عبارتند از: هیدروکربنهای سیر شده زنجیری به فرمول کلی CnH2n+2، هیدروکربنهای سیر شده حلقوی به فرمول عمومی CnH2n که اصطلاحا آن را نفتن گویند و هیدروکربنهای سیرنشده زنجیری اتیلن و استیلن. هر چه درصد تشکیل دهنده*های نفت در دماهای پایین بیشتر باشد، مرغوبیت آن بیشتر است. گازهای طبیعی، بخش گازی شکل مواد نفتی است که همراه با نفت خام در مخازن زیرزمینی وجود دارد و یا از تقطیر نفت خام در پایین*تر از 200C بدست می*آید. گازهای طبیعی، مخلوطی طبیعی از گازهای متان (قسمت عمده حدود ۸۵ درصد) پروپان، بوتان، منو اکسید کربن و هیدروژن (گاز سنتز) همراه با مقداری دوده*است.

مصرف عمده آن در کشورهای غیر صنعتی به عنوان یک ماده سوختی است. ولی در کشورهای صنعتی از آن در تهیه بسیاری از فرآورده*های شیمیایی و صنعتی بسیار مفید و ضروری استفاده می*کنند.
محصولات صنایع پتروشیمی ایران

محصولات عمده*ای که توسط واحدهای صنایع پتروشیمی ایران تولید می*شوند عمدتا عبارتند از:
کودهای شیمیایی، اوره، فسفات دی*آمونیم، کودهای مخلوط نیترات آمونیم، مواد اولیه پلاستیک، پی ـ وی ـ سی و دی ـ او ـ پی، مواد شیمیایی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، آمونیاک، گوگرد، دوده و...
با این حال، این محصولات در مقایسه با ده ها هزار مشتقی که از نفت و گازهای طبیعی به کمک تکنولوژی پیشرفته پتروشیمیایی بدست می*آید، بسیار اندک بوده، نشان می*دهد که باید همت و تلاش بیشتری در این زمینه باید بکار برد تا به واقعیت نزدیکتر شد.
منبع


 • صنایع پتروشیمی در ویکی*پدیای انگلیسی