اقتصاد > انرژی- وزرای نفت و انرژی 13کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز با میزبانی اجلاس آینده سلاطین گازی جهان در تهران موافقت کردند.

قرار است در اجلاس آینده سران کشورهای عضو این مجمع(آبان*ماه92)، دبیرکل این نهاد انتخاب شود. مقامات ایرانی که در دولت نهم موفق نشده بودند تا یک ایرانی را دبیرکل این نهاد کنند یا دبیرخانه آن را در تهران بنیان نهند، حالا امیدوارند تا در دولت آینده، سمت دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز را به*دست آورند.
در اجلاس پیشین سران گازی جهان، قطر موفق شد تا دبیرخانه دائمی را به دوحه منتقل کند و روس*ها هم موفق شدند تا دبیرکلی این نهاد را به*دست بگیرند. به گزارش خبرگزاری*ها رستم قاسمی، وزیر نفت ایران دیروز در مسکو در نشست وزرای این مجمع، با انتقاد از سیاسی شدن فضای بازار و تجارت جهانی گاز توسط برخی از کشورها اعلام کرد: سیاست ایران دفاع از قیمت*های منطقی و منصفانه گاز در بازار جهانی است.

همشهری انلاین