اقتصاد > اقتصاد*ملی- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه اصناف به توافق خود با سازمان امور مالیاتی در سال قبل عمل نکردند، گفت: در 28سال گذشته برای توافق با اصناف اشتباه کردیم ودیگر نمی*خواهیم اشتباه را تکرار کنیم.

به گزارش فارس، علی عسگری در پاسخ به این سؤال که چرا امسال توافقنامه مالیاتی با اصناف تهیه و امضا نشد و تکلیف اصناف چه می*شود؟ اظهار کرد: توافق دوطرفه است، یکطرفه نیست، باید دوطرف با هم توافق کنند، سازمان امور مالیاتی آماده توافق است، اگر اصناف بیایند در چارچوب قانون توافق کنند، ما آماده هستیم، اما خارج از قانون من اختیاری ندارم. او در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولان شورای اصناف کشور افزود: 70درصد اصناف به توافق پارسال با سازمان امور مالیاتی عمل نکردند، اینها باید از خودشان سؤال کنند که چرا به توافق پارسال عمل نکردند.