اقتصاد > اقتصاد*ملی- محمد سلیمانی*
امروز عطش اقتصاد به تولید ملی در حوزه صنعت و معدن وصف*ناشدنی است و صنعت و معدن هم دچار معضلات و مشکلات متنوع است.

لذا همه امید و انتظار دارند که در حوزه صنعتی تحول چشمگیری صورت پذیرد و تهدیدها به فرصت تبدیل شود. طبیعی و بدیهی است که پیشرفت صنعتی باید مبتنی بر علم و دانش بومی باشد وگرنه صنعت در حد مونتاژ باقی می*ماند. صنعت مونتاژ استقلال ندارد، وابستگی شدید دارد، خط تولید محدود دارد، کارگر محور است نه مهندس و طراح*محور.
وقتی می*توانیم مدعی شویم پیشرفت صنعتی تحقق یافته است که میزان سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی به بیش از 40درصد برسد. نظر به*وجود معادن فراوان و متنوع در کشور و نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان و نیازمندی بخش کشاورزی به صنعتی شدن هرچه بیشتر و نیاز کشاورزان به دانش فنی سر مزرعه، این مطالبه هم طبیعی است و هم عملی. در این راستا چند نکته قابل توجه است:
اتکا به تولید فناوری داخلی و خروج از حلقه نامناسب استخراج، مصرف و صدور خام: کشور به*دلایل مختلف و خصوصاً شرایط بین*المللی نیازمند تولید کالاهای با ارزش افزوده است. تولید ثروت از طریق تولیدات متنوع با ارزش افزوده تحقق می*یابد. فناوری*های داخلی را باید ارج نهاد و گسترده*تر کرد. حلقه*ها و خوشه*های صنعتی را باید پررنگ*تر و مستحکم*تر کرد. همه منتظرند ببینند دولت یازدهم در این فرایند چه تغییرات بنیادی*ای به نفع منافع ملی انجام خواهد داد.
پیشرفت صنعتی با آمایش سرزمینی و با رویکرد عدم*تمرکز: صنعت و توسعه آن نیازمند آمایش سرزمینی است. این رویکرد نیاز جامعه است و کاری است علمی و فنی. بسیاری از مشکلات صنعتی امروز، به*دلیل نپرداختن به مسئله آمایش سرزمینی است. این رویکرد بسیاری از فشارها و دخالت*های عوامل وابسته به کانون*های ثروت و قدرت را کاهش می*دهد و نتیجه را به نفع منافع ملی ختم می*کند. سرمایه*گذاری*ها را پررونق و سودآور و کار آمد می*کند. عدم*پرداختن دولت یازدهم به این امر مهم و کلیدی به معنی آن است که فرمان این حوزه به*دست رانت*خوارها، عوامل وابسته به کانون*های ثروت و قدرت، نورچشمی*ها، اطرافیان پرخور خود مدعی است.

خروج روحیه قبیله*گرایی و باندگرایی از صنعت: یکی از معضلات اساسی صنعت ایران حاکم بودن روحیه قبیله*گرایی و باندگرایی در بعضی حوزه*هاست. این معضل خود عمدتاً موجب رکود، افزایش بیکاری، افزایش گرانی و گاهی ورشکستگی شده است. صنعت باید متکی به اندیشه، همت، کار و سرمایه ایرانی باشد تا تولید ملی رونق یابد. به صحنه آمدن مردم باید مولد باشد و نه مصرفی و شعاری. کارهای صنعتی و اقتصادی باید برای عموم باشد و نه برای افراد خاص و معدود.
ایمن*سازی* تولید در برابر تحریم*ها: اکنون که دشمن دارد فشار هوشمند وارد می*کند، ضرورت دارد در حوزه صنعتی از این فرصت نهایت بهره برده شود و نسبت به ایمن*سازی* صنایع در مقابل تحریم*ها اقدامات جدی و حساب*شده به*عمل* آید. تجربه نشان داده با اراده مسئولین و به*کارگیری متخصصین و استعدادهای کشور می*توان تحریم*ها را دور زد و در کوتاه*مدت پیشرفت را جهشی کرد.
خروج طرح*های نیمه تمام صنعتی از حبس و اسارت: در طول سالیان بعد از انقلاب اسلامی انواع شهرک*های صنعتی و خوشه بندی صنایع انجام شده است و سرمایه*گذاری*های زیادی با استفاده از تسهیلات بانکی صورت گرفته، ولی متأسفانه درصد قابل*توجهی از این طرح*ها به*صورت نیمه تمام به*دلایل مختلف باقی مانده است. تلاش برای تکمیل این طرح*ها و به*عبارتی رها*سازی* این طرح*ها از حبس و اسارت مطمئناً جهشی فوق*العاده نصیب پیشرفت صنعت می*کند.
*نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی