اقتصاد > پول *و بانک- گروه اقتصادی- رضا کربلایی:
رشد اقتصادی ایران در سال 90نسبت به سال 89کندتر شده است.

این را بانک مرکزی با یک سال تأخیر اعلام و تأکید کرد: نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت*های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3درصدی برای سال 90است که براساس محاسبات فصلی، در سال90 ایران نسبت به سال قبل با 2.8درصد افت در رشد اقتصادی مواجه شده است.
کندتر شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال نخست برنامه 5ساله توسعه و پیش*بینی افت بیشتر این شاخص در سال دوم نسبت به هدف 8درصدی برنامه یادشده، مهر تأییدی است بر محقق نشدن بسیاری از شاخص*های کلیدی اقتصاد ایران. واقعیتی که مسیر ناهموار پیش روی دولت آینده خواهد گذاشت تا بتواند قطار از ریل خارج شده اقتصاد را دوباره به مسیر درست برگرداند. پیش از این مسئولان و مقامات اقتصادی کشور کندتر شدن نرخ رشد اقتصادی را تأیید نمی*کردند، اما گزارشی که دیروز روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت نشان می*دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از5.8درصد به 3درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت از6.1درصد به 3.2درصد رسیده است.

البته این آمارهای مقدماتی است که به گفته بانک مرکزی براساس برآوردهای اولیه ناشی از محاسبات فصلی و سالانه تنظیم شده و امکان تجدیدنظر وجود دارد. البته هنوز گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 91منتشر نشده هرچند پیش از این اختلاف نظر بر سر صفر یا منفی شدن این شاخص تعیین*کننده رسانه*ای شده بود. اختلافی که پس از اظهارنظر غلامرضا*مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه* و بودجه مجلس مبنی بر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی سال 91بالاگرفت و با واکنش برخی مسئولان دولتی مواجه شد که این خبر را رد کردند.
به گزارش همشهری، آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی تأیید می*کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 89به 90در گروه کشاورزی از 8/8درصد به 4.8درصد، گروه نفت از 1.9درصد به1.3درصد، گروه صنایع و معادن از 9.3درصد به 3/3درصد و گروه ساختمان از 4درصد به 2.4درصد رسیده است. برآورد ارزش افزوده فعالیت*های مختلف اقتصادی نشان می*دهد که علت عمده رشد 3درصدی اقتصاد ایران در سال 90ناشی از افزایش رشد ارزش افزوده فعالیت*های کشاورزی، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری، انبارداری و ارتباطات بوده است. براساس آمارهای مقدماتی وزارت جهادکشاورزی تولید محصولات زراعی و باغی در سال 90نسبت به سال 89به*ترتیب 6دهم و 10.5درصد و تولید محصولات دامی نیز 4.9درصد بیشتر شده است.
این گزارش می*افزاید: در بخش ساختمان ارزش سرمایه*گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری به قیمت*های جاری در سال 90با احتساب پروژه مسکن مهر، نسبت به سال قبل 26.3درصد رشد داشته اما با اعمال شاخص*های قیمت متناظر و تعدیل ارقام یادشده، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان*های خصوصی به قیمت*های ثابت در سال90،4.6درصد برآورد می*شود.به گزارش خبرنگار ما براساس اهداف برنامه پنجم توسعه، به*طور متوسط سالانه رشد اقتصادی ایران 8درصد پیش*بینی شده است که برآورد رسمی بانک مرکزی نشان می*دهد دست*کم در سال*های اول و دوم اجرای این برنامه، هدف یادشده محقق نخواهد شد.