حادثه > خارجی- لندن:
یکی از سناتور*های انگلیس برای بازسازی و تعمیر سرویس*های بهداشتی منزلش بیش از 150هزار دلار پرداخت و در رسانه*های این کشور خبرساز شد.
این سرویس*های بهداشتی در سال 1937ساخته و نصب شده بود و به گفته یکی از تعمیرکار*ها حدود 20سال سرویس نشده بود. سناتوری که نامش فاش نشده به پیمانکار* سفارش استفاده از بهترین مصالح و لوازم مربوط به این بخش از خانه را داده است، به*طوری که برخی پیش*بینی می*کنند هزینه این کار بیش از رقم برآورد*شده تمام شود. یکی از پیمانکار*ها در این*باره گفت: با این پول بعضی*ها خانه می*خرند.