افزایش خطر ابتلای زنان به سرطان در مشاغل شیفت شب
یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد زنانی که بیش از سی سال در مشاغل دارای شیفت شبانه مشغول به کار بودند، دو برابر سایر زنان در خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند.به گزارش خبرگزاری مهر، در پژوهشی که نتایج آن در نشریه British Medical Journal منتشر شده است محققان کانادایی احتمال ارتباط شیفت های کاری شبانه را با افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه بررسی کردند.
آنها هزار و 134 زن مبتلا به سرطان سینه و هزار و 179 زن بدون این بیماری را در چهار شهر مختلف مورد مطالعه قرار دادند.
کارهای شیفت شب یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان سینه محسوب می شود اما تردیدهایی نیز در مورد قدرت این یافته ها وجود دارد. پژوهشگران در تحقیقات پیشین به جای بررسی جمعیت عمومی جامعه، عمدتا پرستاران را ارزیابی کرده بودند.
دانش پژوهان از این زنان که در مشاغل مختلف مشغول به کار بودند در مورد الگوهای کار شیفتی شان در کل زمانی که شاغل بودند پرسیدند و برای تعیین نوع تومور از داده های بیمارستانی کمک گرفتند.
محققان می گویند شیفت های کاری شبانه از آن جهت می تواند در بروز سرطان سینه اهمیت داشته باشد که در این زمان حساسیت هورمونی و هورمون خواب موسوم به ملاتونین تغییر می کند.
همچنین اختلالاتی که خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد در بین افرادی که کار شبانه دارند می تواند موجب افزایش تولید استروژن در بدن آنها شود.
از هر سه زن یک نفر در هر دو گروه در شیفت کاری شبانه مشغول بودند. هیچ شواهدی از اینکه آنهایی که به مدت 14 سال و یا 15 تا 29 سال در شیفت شب کار کرده بودند به سرطان سینه مبتلا شده باشند وجود نداشت.
دانش پژوهان با در نظر گرفتن عوامل موثر در بروز بیماری، دریافتند زنانی که سی سال و یا بیشتر در مشاغل شیفت شب کار کرده بودند دو برابر دیگران به این سرطان مبتلا شدند، اگرچه تعداد این گروه نسبتا بسیار کم است.

منبع:خبرگزاری مهر